Sök växtnamn:       Endast släkte

Orobanchaceae

Art   ^ Skud-nr: 88901
Rhinanthus minor  L.    
ängsskallra

Betoning: minor

Synonymer och övriga botaniska namn
Rhinanthus crista-galli  L.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört, halvparasit
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  Europa (Sverige), Sibirien, NÖ Turkiet, Kaukasus

Kopplade referenser [20]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Anderberg, A. & Anderberg, A.-L.  2007-.  Den virtuella floran.        I U   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    yellow-rattle      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    yellow rattle      
Hultén, E. & Fries, M.  1986.  Atlas of North European Vascular Plants North of the Tropic of Cancer.        U   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    pikkulaukku      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    ängsskallra      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    spenslig höskallra      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    ängsskallra      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl [Rhinanthus crista-galli]       V   
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    liten höskallra      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    penningegräs, skaller, skallergräs      
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    hay rattle, yellow rattle      
Moe, N.G.  1882.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård [forts. från föregående årgång].        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    liten höskallra      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Rhinanthus crista-galli]       T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Rhinanthus crista-galli]   penninggräs, skaller, skallergräs, skälla, ängskallra     V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Rhinanthus crista-galli]       V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V