Sök växtnamn:       Endast släkte

Sapindaceae

Art   ^ Skud-nr: 88
Acer pseudoplatanus  L.    
tysklönn

Betoning: pseudoplatanus

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  träd
Användning:  prydnad ute, virke import
Utbredning:  Europa, Turkiet, Kaukasus
Kommentar:  potentiellt invasiv främmande art (Carlsson & Persson 2007, Persson & Olofsson 2010, Tyler & al. 2015)

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [21] Kopplade referenser [41]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    sykomorlönn, tysklönn      
Bengtsson, R.  2002.  Lönnar - bladskönheter för både stora och små trädgårdar.        V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    sycamore      
Boutelje, J. B. & Rydell, R.  1986.  Träfakta - 44 träslag i ord och bild.      sycamore   A V   
Carlsson, N. & Persson, H. (eds.)  2007.  Invasiva kärlväxtarter i Skåne.        E   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    sycamore      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    tysk lönn      
Fries, R. E. (eds.)  1945.  Svenska namn på i Sverige odlade träd och buskar.    sykomorlönn, tysk lönn      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    sykomorlönn, tysk lönn      
Gelderen, D. M. van, Jong, P. C. de & Oterdoom, H. J.  1994.  Maples of the World.        T   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Gyllenstierna, N.C.  1851.  Förteckning på de Phanerogama växter, Ormbunkar och Mossor, hvilka blifvit iakttagne på och omkring Kullaberg i nordvestra Skåne - Allmännare odlade eller förvildade växter.        V   
Henschen, I.  1961-62.  Svenskt möbellexikon.      sykomor    
Holm Trävaror  2003.  Holm Trävaror, produktkatalog.    tysk lönn   sycamore, tysk lönn   V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    sykomorlönn, tysk lönn     V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    sykomorlönn, tysk lönn      
Hylander, N.  1960.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.  2:e uppl    sykomorlönn, tysk lönn      
Hylander, N. et al.  1977.  Våra kulturväxters namn på svenska och latin.  3:e uppl    sykomorlönn, tysk lönn      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    ahorn      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    sykomorlönn      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1935.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunksväxter.  22:e uppl    tysk lönn     V   
Kährs  2008.  Kährs - Träslag.      European maple    
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    sykomorlönn      
Lindahl, U., Wabäck, A.-K., Jonsson, M., Ersson, E, & Fritzon, P. (eds.)  2003.  Träd i Stockholm.        I V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Acer foliis palmatis obtuse serratis floribus subapetalis racemosis, Acer foliis quinquelobis acutis obtuse serratis petiolis canaliculatis, Acer majus, Acer montanum candidum     V   
Linné, C. von  1759.  Arboretum svecicum.    sweitzare lönn     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    berglønn, platanlønn      
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    sycamore      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    sykomorlönn, tysk lönn      
Persson, B. Olofsson, F.  2010.  En kunskapssammanställning av främmande, invasiva växter i Västernorrlands län.        E   
Peterson, B.  1949.  Odlade växter i halländska trädgårdar under 1700-talet.        V   
Retzius, A.J.  1798.  Berättelse om de Försök som blivit gjorda med åtskilliga utländska Träd och Buskarter.    sykomorlönn     V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    sycomorlönn, tysk lönn     A V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Acer foliis palmatis obtuse serratis floribus subapetalis racemosis, Acer foliis quinquelobis acutis obtuse serratis petiolis canaliculatis, Acer majus, Acer montanum candidum     T   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    vuorivaahtera      
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    sycamore      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    bärglönn      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    platanlønn      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Torpatech  2003.  Svarvämnen.      fiddleback sycamore   V