Sök växtnamn:       Endast släkte

Elaeagnaceae

Art   ^ Skud-nr: 864
Elaeagnus angustifolia  L.    
smalbladig silverbuske

Betoning: angustifolia

Synonymer och övriga botaniska namn
Elaeagnus hortensis  M.Bieb.   
Elaeagnus orientalis  L.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  buske till träd
Användning:  prydnad ute, frukt import
Utbredning:  V Asien - Himalaya, C Asien, Mongoliet

Närmast lägre ranger [2] Kopplade referenser [31]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    smalbladig silverbuske      
Europeiska unionen (eds.)  2014.  Kommissionens förordning (EU) nr 752/2014 av den 24 juni 2014 om ersättning av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005. Produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung som avses i artikel 2.1 och som gränsvärden ska tillämpas på.        A V   
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    smalbladig silverbuske      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.  [Elaeagnus orientalis]       V   
Hansson, M.  2002.  Alnarpsparken. En grön och skön uppslagsbok.        I V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    smalbladet sølvblad      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online.  [Elaeagnus orientalis]       T   
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    smalbladigt stjärnvide      
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.  [Elaeagnus hortensis]       V   
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.        V   
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.  [Elaeagnus hortensis]       V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    smalbladig silfverbuske     V   
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Elaeagnus orientalis angustifolius parvo olivaeformi subdulci, Olea sylvestris folio molli incano     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Elaeagnus, Elaeagnus foliis lanceolatis, Olea sylvestris folio molli incano, Ziziphus cappadocica     V   
Löwenmo, R.  1957.  Trädgårdens buskar och träd.        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    Russian olive, Trebizond date      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Retzius, A.J.  1798.  Berättelse om de Försök som blivit gjorda med åtskilliga utländska Träd och Buskarter.        V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Elaeagnus, Elaeagnus foliis lanceolatis, Elaeagnus orientalis angustifolius parvo olivaeformi subdulci, Olea sylvestris folio molli incano, Ziziphus cappadocica     T   
Rudbeck, O.  1666.  Hortus upsaliensis academiae ex auctoritate S.R.M.tis primum instructus, anno 1657.    Oleaster     V   
Rudbeck, O.  1666.  Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.    Oleaster     V   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    idänhopeapensas      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    smalsølvbusk      
Trädgårdshuset  2006.  Sortimentlista 2006.        V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.  [Elaeagnus hortensis]       T   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Elaeagnus hortensis]       V