Sök växtnamn:       Endast släkte

Apocynaceae

Art   ^ Skud-nr: 8013
Asclepias syriaca  L.    
sidenört

Betoning: syriaca

Synonymer och övriga botaniska namn
Asclepias cornuti  Decne.   
Asclepias pubescens  Moench non L.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  C och Ö Nordamerika
Kommentar:  invasiv främmande art med förbud från 2017-08-03

Kopplade referenser [38]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    sidenört      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl [Asclepias cornuti]       T   
Fernald, M. L.  1950.  Gray's Manual of Botany.  8:e uppl        U   
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    silkesört      
Gréen, S.  1937.  Perenna växter.  [Asclepias cornuti]       V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.  [Asclepias cornuti]       V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    äkta sidenört     V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.  [Asclepias cornutiAsclepias pubescens]       T V   
Hylander, N. et al.  1977.  Våra kulturväxters namn på svenska och latin.  3:e uppl    sidenört      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online (POWO).        T U   
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.  [Asclepias cornuti]       V   
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    silketulkört     A V   
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Apocynum erectum latifolium incanum syriacum floribus parvis obsolete purpurascentibus, Apocynum medium peregrinum flore umbellato ex obsoleto dilute-purpurascente petalis reflexis, Apocynum syriacum incanum floribus umbellatis minoribus obsolete-purpurascentibus siliquis foliculatis rugosis     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Apocynum erectum latifolium incanum syriacum floribus parvis obsolete purpurascentibus, Apocynum majus syriacum rectum, Asclepias caule erecto simplici herbaceo foliis ovali-ovalibus subtus tomentosis umbellis nutantibus, Beidelssar     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    rosesilkeurt      
Löwegren, G.  1876.  Handbok i svenska trädgårdsskötseln. 6. Blomsterodling på fritt land.  1:e uppl        V   
Löwegren, G.  1876.  Handbok i svenska trädgårdsskötseln. 6. Blomsterodling på fritt land.  1:e uppl [Asclepias cornuti]       V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    milkweed, silkweed      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Müller, D.  1858.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  2:e uppl    syrisk tulkegräs     V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (eds.)  2017.  Invasiva främmande arter med förbud från augusti 2017.        A   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Apocynum erectum latifolium incanum syriacum floribus parvis obsolete purpurascentibus, Apocynum majus syriacum rectum, Asclepias caule erecto simplici herbaceo foliis ovali-ovalibus subtus tomentosis umbellis nutantibus, Beidelssar     T   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    mesisilkkiyrtti      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.  [Asclepias pubescens]       V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    rosesilkeurt      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.  [Asclepias cornuti]       T V   
Weibulls Bergianska  1991.  Perenna växter. Sortimentlista.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.  [Asclepias cornuti]       V   
Woodson, R.E. jr.  1954.  The North American species of Asclepias L.  [Asclepias pubescens]       T   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V