Sök växtnamn:       Endast släkte

Cladoniaceae

Art   ^ Skud-nr: 72579
Cladonia rangiferina  (L.) F.H.Wigg.    
grå renlav

Betoning: rangiferina

Synonymer och övriga botaniska namn
Cladina rangiferina  (L.) Nyl.   
Lichen rangeferinus  L.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  busklav
Användning:  färg- och foderlav m m
Utbredning:  norra tempererade zonen (Sverige)

Kopplade referenser [25]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Brodo, I.M. et al.  2001.  Lichens of North America.        T U   
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    renlav     A V   
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    renlaf, renmossa      
Henriksson, J.  1906.  Några förbisedda hushållsväxter och deras användning.        A V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    renlaf      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.    renlav     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Lichen rangeferinus]   renmossa     A V   
Lindahl. P.-O.  1971.  Lavar och djur.        A V   
Linné, C. von  1766.  Usum muscorum.  [Lichen rangeferinus]       A K V   
Lundström, E.  1917.  Ätliga vilda växter. En dyrtidsbok.        A V   
Moberg, R. & Hultengren, S.  2016.  Lavar - en fältguide.    grå renlav     A I V   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A V   
Nordin, A., Thor, G. & Hermansson, J.  2004.  Lavar med svenska namn - tredje upplagan.    grå renlav      
Richardson, D.  1975.  The Vanishing Lichens. Their History, Biology and Importance.        A   
Royal Botanic Gardens Kew (eds.)  2004-.  Index Fungorum.  [Lichen rangeferinus]       T   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.  [Lichen rangeferinus]   renlaf, renmosse     A V   
Sandberg, G. & Sisefsky, J.  1980.  Växtfärgning.  5:e uppl        A V   
Santesson, R. & al.  2004.  Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia.        T   
Santesson, R. & al.  2004.  Lichen-forming and lichenicolous fungi of Fennoscandia.  [Cladina rangiferina]       T   
Schéele, C. von  1907.  Nyttiga växter. II. Färgväxter.        A V   
Tullverket  2006-.  Taric Info - Förklarande anmärkningar till den kombinerade nomenklaturen; kapitel 6-14; Avdelning II Vegetabiliska produkter.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A V   
Werndin, L.  2007.  Effekter av gödsling i äldre tallbestånd på renbetesväxter i fält- och bottenskikt.        A V   
Werndin, L.  2007.  Effekter av gödsling i äldre tallbestånd på renbetesväxter i fält- och bottenskikt.  [Cladina rangiferina]       V   
Vitikainen, O., Ahti, T., Kuusinen, M., Lommi, S. & Ulvinen, T.  1997.  Checklist of lichens and allied fungi of Finland.    harmaaporonjäkälä