Sök växtnamn:       Endast släkte

Boraginaceae

Art   ^ Skud-nr: 68471
Lappula squarrosa  (Retz.) Dumort.    
piggfrö

Betoning: squarrosa

Synonymer och övriga botaniska namn
Echinospermum consanguineum  Fisch. & C.A.Mey.   
Echinospermum lappula  (L.) Lehm.   
Lappula echinata  Fritsch   
Lappula myosotis  Moench  nom. illeg. 
Myosotis lappula  L.   
Myosotis squarrosa  Retz.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ett- till tvåårig ört
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  Eurasien (Sverige)
Kommentar:  rödlistad (starkt hotad, EN)

Kopplade referenser [30]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    bur forget-me-not      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Echium cynoglossoides, huggormsroot      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    bur forgetmenot      
Fries, E.  1853.  Delectus seminum Horti Upsaliensis 1852.  [Echinospermum consanguineum]       V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    kyläsirkunjyvä      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I K   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    småhaget pigfrø      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    piggfrö      
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Lappula myosotisMyosotis squarrosa]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.  [Lappula echinata]   småblommigt piggfrö     V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.  [Echinospermum lappula]   gruspiggling     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Lappula myosotis]   gatpiggfrö     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Myosotis lappula]   gatuälskling     V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    grusälskling      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    grusälsklingsört      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Lappula echinata]   piggfrö, vanligt piggfrö     V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Myosotis lappula]       T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Alvar. Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker.        E   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    vanligt piggfrö      
Royal Botanic Gardens, Kew & Missouri Botanical Garden (eds.)  2013.  The Plant List - a working list of all plant species. Version 1.1.  [Echinospermum consanguineumLappula echinata]       T   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.  [Myosotis lappula]   taggöga     V   
Sällskapet Trädgårdsamatörerna (eds.)  2012.  Frölista 2012.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    sprikepiggfrø      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Myosotis squarrosa]       V   
Thunberg, C.P.  1826.  Horti Upsaliensis plantae cultae ab initio saeculi. Pars 1-9.  [Myosotis lappula]       V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.  [Echinospermum lappula]       T   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Echinospermum lappulaMyosotis lappulaMyosotis squarrosa]       V