Sök växtnamn:       Endast släkte

Boraginaceae

Art   ^ Skud-nr: 68433
Anchusa arvensis  (L.) M.Bieb.    
fårtunga

Betoning: arvensis

Synonymer och övriga botaniska namn
Lycopsis arvensis  L.   
Nonea arvensis  (L.) Steud.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar), färgväxt (texil)
Utbredning:  Europa (Sverige)
Kommentar:  ogräs

Närmast lägre ranger [1] Kopplade referenser [40]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Lycopsis arvensis]       V   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    bugloss      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Borago silvestris, Borago silvestris echioides, Buglossum silvestre, Buglossum silvestre minus, Echium germanicum spinosum, norsk borras, oächta will oxetunga      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    åkerrast      
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.        T U   
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.  [Lycopsis arvensis]       T   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    bugloss      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Borago sylvestris, Buglossum arvense echioides minus, Buglossum erraticum asperum, then mindre åkeroxetunga medh skarpstickande bladh      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    fårtungört      
Ginsburg, G.  2009.  Ogräs. Känn igen och ta bort.        I V   
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    rast      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    peltorasti      
IPNI (eds.)  2004-.  International Plant Names Index.  [Nonea arvensis]       T   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    krumhals      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    fårtunga      
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online.  [Lycopsis arvensis]       V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    åkerrast      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    åkerrast      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  2001.  Svensk Flora. Fanerogamer och ormbunksväxter.  28:e uppl    fårtunga, rast      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    åkerrast      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Lycopsis arvensis]   åkerrast     V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    rast      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.         
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Lycopsis arvensis]        
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    åkerrast      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Anchusa seu Alcibiadon, Buglossa vel Buglossum arvense, Buglossum erraticum sylvestre, den mindre oxetunga med skarpstickande blad, Echium asperum      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Lycopsis arvensis]   åkerrast     A V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    wargmysing      
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Buglossum sylvestre minus, den mindre åkeroxetunga med skarpa stickande blad, Lycopsis      
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        I V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    krokhals      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Lycopsis arvensis]       V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.  [Lycopsis arvensis]       T   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Lycopsis arvensisNonea arvensis]       V