Sök växtnamn:       Endast släkte

Araceae

Art   ^ Skud-nr: 67936
Lemna minor  L.    
andmat

Betoning: minor

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  vattenparti ute, akvarium, laboratorieväxt (testorganism)
Utbredning:  nordligt tempererade områden (Sverige), tropiska NÖ och Ö Afrika - Sydafrika
Kommentar:  ej godkänd som livsmedel eller kosttillskott inom EU (se Novel Food catalogue 2015)

Kopplade referenser [29]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aurell, G., Jacobsson, P. & Lindgren, N.  1960.  Norstedts Akvariebok.  3:e uppl        V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    common duckweed      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    andemaat, Lens palustris, Lenticula aquatica, Lenticula palustris, Lenticula palustris vulgaris, nata, wattulinser, wattumåse      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
EU (eds.)  2015.  Novel Food catalogue.        A V   
Flora of North America Editorial Committee (eds.)  2000.  Flora of North America North of Mexico. Vol. 22: Magnoliophyta: Alismatidae Arecidae, Commelinidae (in Part), and Zingiberidae.        T U   
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    andemate, Lenticula palustris aquatica, watnlinser      
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    vanlig andmat      
Hultén, E. (eds.)  1960-1964.  Vår svenska flora i färg.    vanlig andmat      
Hylander, N.  1953.  Nordisk Kärlväxtflora I.    pikkulimaska      
Jacobsen, N.  1980.  Akvarieväxter i färg.        A O V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    liden andemad      
Juel, H.O.  1936.  Joachim Burser's Hortus Siccus.    Lenticula palustris vulgaris      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    andmat      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    vanlig andmat      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    småandmat     A V   
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    liten lemna      
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    vanlig andemat      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    småandmat      
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (eds.)  2004.  Laboration. Toxtest med andmat .        A V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Naturligt näringsrika sjöar. Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation.        E   
Norberg, H.  2004.  Riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Beskrivning av den svenska metoden .        A V   
Ryman, S. & Anderberg, A.  1999.  Fem adventiva andmatsarter.        I   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Lemna, Lens palustris, linsärt, swinärt      
Swedish Standards Institute (eds.)  2005.  Vattenundersökningar - Toxicitetsmetod - Bestämning av tillväxthämning hos flytbladsväxten, Lemna minor, andmat.        A V   
Swedish Standards Institute (eds.)  2006.  Vattenundersökningar - Bestämning av tillväxthämning (7 dygn) hos flytbladsväxten Lemna minor, andmat.        A V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig andemat      
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V