Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Art   ^ Skud-nr: 6783
Festuca ovina  L.    
fårsvingel

Betoning: ovina

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig stråväxt
Användning:  prydnad ute, grönyta m m
Utbredning:  N och C Europa (Sverige) - NÖ Asien

Närmast lägre ranger [17] Kopplade referenser [35]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    fårsvingel      
Bolin, P.  1928.  De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning.  2:e uppl    fårgräs, fårsvingel     A V   
Bosch-Willebrand, I.  1987.  Bli bekant med prydnadsgräs.        V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    sheep's-fescue      
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.        U   
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    fårgräs, fårsvingel, Linnés fårgräs, tof      
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hylander, N.  1953.  Nordisk Kärlväxtflora I.        U   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    lampaannata      
Isgrannatorps Trädgård  2005.  Sortimentlista.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    fåresvingel      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    fårsvingel      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    fårsvingel      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.    fårsvingel     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    fårsvingel      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    fårsvingel, Linnaei fårgräs     A V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    fårsvingel      
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    suesvingel      
Lyhagen, R.  1991.  Några glimtar från 100 års utsädesförening.        A V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    sheep's fescue      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    fårsvingel      
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Alvar. Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker.        E   
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    fårswingel     A V   
Statens Författningssamling (eds.)  2000.  Utsädesförordning.    fårsvingel     V   
Statens Författningssamling (eds.)  1993-98.  Utsädesförordning.    fårsvingel     V   
Statens vägverk (eds.)  1980.  Alternativa gräsfröblandningar. Viltattraktion.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    suesvingel      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.        T U   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    fårsvingel     V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        U   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Åkesson, G.  1986.  Känner du gräset i din gräsmatta?        A V