Sök växtnamn:       Endast släkte

Apiaceae

Art   ^ Skud-nr: 67781
Falcaria vulgaris  Bernh.    
skärblad

Betoning: vulgaris

Synonymer och övriga botaniska namn
Falcaria rivini  Host  nom. illeg. 
Sium falcaria  L.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ett- till flerårig ört
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  Europa (Sverige) - C Asien, NV Afrika
Kommentar:  rödlistad (starkt hotad, EN)

Kopplade referenser [22]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    longleaf      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.  [Falcaria rivini]   skärfloka     V   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig seglblad      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    skärblad      
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Falcaria rivini]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    skärfloka      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Falcaria rivini]   sällsynt åkersträtta     V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    skärfloka      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Sium falcaria]       T   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.  [Falcaria rivini]   skärfloka     V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.        T U   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    skärflocka     V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.  [Falcaria rivini]       V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Sium falcaria]       V