Sök växtnamn:       Endast släkte

Amaranthaceae

Art   ^ Skud-nr: 67648
Chenopodium vulvaria  L.    
stinkmålla

Betoning: vulvaria

Synonymer och övriga botaniska namn
Chenopodium olidum  Curtis   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar ute, medicinalväxt förr
Utbredning:  Europa (Sverige), N Afrika, SV och C Asien
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (starkt hotad, EN)

+ Produktnamn
Kopplade referenser [30]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    stinking goosefoot      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    stinking goosefoot      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Atriplex olida hircina, illaluchtand målle, Vulvaria      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    stinkmell, stäggan      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    haisusavikka      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I K O V   
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.    stinkmålla     T U   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Chenopodium olidum]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    stinkmäll      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    sildemelde      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    jungfrumilla      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    stägganmell     T V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    stinkmolla      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    stinkmell      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Atriplex foetida, Chenopodium foliis integerrimis rhombeo-ovatis floribus conglomeratis, Chenopodium foliis triangulri-ovatis, Vulvaria     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    stäggan      
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Atriplex foetida, Chenopodium foliis integerrimis rhombeo-ovatis   herba vulvariae    
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    stinkmålla      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Peterson, B.  1949.  Odlade växter i halländska trädgårdar under 1700-talet.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    stäggan     A V   
Rosquist, G. & al.  2018.  Bevarande av akut hotade kärlväxter.        E V   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    sildemelde      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Chenopodium olidum]       V