Sök växtnamn:       Endast släkte

Plantaginaceae

Art   ^ Skud-nr: 6688
Digitalis purpurea  L.    
fingerborgsblomma

Betoning: purpurea

Synonymer och övriga botaniska namn
Digitalis nevadensis  Kunze   
Digitalis tomentosa  Hoffmanns. & Link   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  två- till flerårig ört (kortlivad)
Användning:  prydnad och medicinalväxt ute
Utbredning:  V, SV och C Europa (Sverige), Korsika, Sardinien, NV Afrika (utbredningen avser subsp. purpurea)

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [46] Kopplade referenser [61]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Ahlich, J.  1744.  Johann Ahlichs trägårds-skiötsel.  2:e uppl    Digitalis purpurea     V   
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    fingerborgsblomma      
Apotekarsocieteten  2005-.  Apotekarsocietetens läkemedelsencyklopedi.      digitalin, digitoxin    
Billberg, G. J.  1815-1816.  Ekonomisk botanik för lantbruk, trädgårdar och apotek. Häfte 1-2.    biskopsört, bjälla, fingerborr, purpurdigital     A I O V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    foxglove      
Castroviejo, S. et al. (eds.)  1987-.  Flora Iberica.  [Digitalis nevadensis]       T   
Dahlmark, N.  1926.  Vårt hems trädgårdsbok.    fingerborgsört      
FASS  2000.  Läkemedel i Sverige. Förteckning över humanläkemedel.      digitoxin    
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    foxglove      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    bruun fingerhat gräs, Digitalis purpurea, purpurklockebloma      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    biskopsört, fingerborgsblomma, fingerborgsört, fingerhatt      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    vanlig fingerborgsblomma      
Gertz, O.  1946.  Oshult och Gåsevadholm. Tvenne botaniska trädgårdar i Halland på Pehr Osbecks tid.        V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs botaniska trädgård (eds.)  1998.  Konnässörsklubben nr 5.  [Digitalis nevadensis]       V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        I V   
Holmboe, J.  1927.  Rævebjelde (Digitalis purpurea L.) og dens rolle i norsk natur og folkeliv.        K   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    rohtosormustinkukka, sormustinkukka      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig fingerbøl      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online.  [Digitalis nevadensis]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    röd fingerborg      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    fingerhatt     V   
Kungl. Medicinalstyrelsen  1926.  Svenska Farmakopén 1925. Pharmacopoea Svecica ed. X.      digitalisblad, folium digitalis   V   
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl    fingerhatt      
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.        V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    biälla      
Lindman, C.A.M.  1913.  Vi och våra blommor. Om prydnadsväxter inne och ute.  1:e uppl    fingerborg      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Digitalis purpurea, Digitalis purpurea folio aspero     V   
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.    fingerborgsblomma     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    vanlig revebjølle      
Läkemedelsverkets författningssamling  1997.  Lista över ämnen som kosmetiska och hygieniska produkter inte får innehålla. Bilaga 1 till LVFS 1996:14.      digitalin   V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    common foxglove, fairy fingers      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Müller, D.  1858.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  2:e uppl    vanlig fingerborgsblomma     V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    fingerborgsblomma      
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    fingerborgsört      
Osbeck, P.  1788.  Utkast til Flora Hallandica.        V   
Osvald, H.  1959.  Åkerns nyttoväxter.    digitalis, fingerhatt     V   
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Rara Växter (eds.)  1999.  Rara Växters postorderkatalog 1999.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    fingerbår     A V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Digitalis purpurea     T   
Rudbeck, O.  1666.  Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.    Digitalis major flore purpureo     V   
Samuelsson, G.  1999.  Drugs of Natural Origin.  4:e uppl      digitoxin   A I P V   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig revebjølle      
Thunberg, C. P.  1820.  Om utländske träd, buskar och blomsterväxter, som kunna tåla svenska klimatet.        O V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.  [Digitalis tomentosa]       T V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.  [Digitalis tomentosa]       T   
Vem odlar vad?  1991.  Svenska perenna växter.  3:e uppl        V   
Vide, S.-B.  1982.  Rabbor och källarehals. Vad man kallade växterna i de gamla trädgårdarna.    fingerborg, fingerborgsblomma, fingerborgsurt, fingertuta      
Zetas (eds.)  2004.  Zetas, finsmakarens trädgård. Plantskolekatalog.        V   
Zetterstedt, J. W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Zetterstedt, J. W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Digitalis tomentosa]       V