Sök växtnamn:       Endast släkte

Plantaginaceae

Art   ^ Skud-nr: 5730
Plantago major  L.    
groblad

Betoning: major

Synonymer och övriga botaniska namn
Plantago latifolia  Salisb.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad och medicinalväxt ute
Utbredning:  Eurasien (Sverige), N Afrika
Kommentar:  ogräs

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [6] Kopplade referenser [43]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    groblad      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    grodblad     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    greater plantain      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    läkegroblad      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    greater plantain      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Arnoglossum, Plantago major latifolia, stoor groobladh, wägebladh      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    allmänt groblad, dragblad, läkeblacka, läkeblad, vägbreda      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    grobladh, groddbladh, grodde blad, groddeblatt, groobladh, Plantago, wæghbrethæ, vegbredha, väghbreda, väghebreda, wäybrede      
Ginsburg, G.  2009.  Ogräs. Känn igen och ta bort.        I V   
Hammer, M.  1989.  Naturen som förebild.        A V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        V   
Hedbom, K.  1919.  Linnés inhemska medicinalväxter.        A K V   
Hälsokostrådet  1992.  Naturmedel 1992.        A V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    piharatamo      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    glat vejbred      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        A K V   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.        A V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    storbladigt groblad      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    läkegro      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    allmänt groblad      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanligt groblad      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    stora groblad     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    storgroblad      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Plantago foliis ovatis glabris, Plantago foliis ovatis glabris nudo scapo tereti spica flosculis imbricatis, Plantago latifolia sinuata, Plantago scapo spicato foliis ovatis     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Plantago foliis ovatis glabris     V   
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl      herba plantaginis, radix plantaginis, semina plantaginis    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    groblad      
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Plantago foliis ovatis glabris, Plantago latifolia major, Plantago major   herba plantaginis latifoliae, radix plantaginis latifoliae, semina plantaginis latifoliae    
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    common plantain      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        A V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    groblad, stort groblad      
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    groblad, läkeblad, vanligt groblad, vägbräddblad      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Arnoglossum, grooblad, groobladh, Plantago, Plantago major, stoor grobladh, wägblad      
Pirkum Fröhandel  2005.  Sortiment.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    groblad, läkeblad, läkebläcker, webreblad, vägbreda     A V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Plantago foliis ovatis glabris     T   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    wägplanting     A V   
Stegsjöns Perenner  2004.  Sortimentlista.  [Plantago latifolia]       V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.        V