Sök växtnamn:       Endast släkte

Gentianaceae

Art   ^ Skud-nr: 54144
Gentianella amarella  (L.) Börner    
ängsgentiana

Betoning: amarella

Synonymer och övriga botaniska namn
Eurythalia amarella  (L.) Borkh.   
Gentiana amarella  L.   
Gentiana lingulata  C.Agardh    [Inkluderad]

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  tvåårig ört
Användning:  medicinalväxt ute förr
Utbredning:  Europa (Sverige)
Kommentar:  fridlyst i Värmlands och Västra Götalands län

+ Produktnamn
Kopplade referenser [35]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Gentiana amarella]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    autumn gentian      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    bitter jordhumbla, Gentianella, jordgalla med blå blomma, S. Oloffzhumbla      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    autumn gentian      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Amarella, bitter jordhumbla, Centaurium pratense, Fel terra, Gentianella pratensis, jordgalla      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    bitter stålört, jordgalla, steckelgräs, steckgräs, stynggräs, ängstålört      
Fries, E. & Müller, D.  1854.  Index seminum e messe anni 1853 ab Horto Upsaliensi oblatorum.  [Gentiana amarella]       V   
Hartman, C.J.  1846.  Svensk och norsk excursions-flora. Phanerogamer och ormbunkar.  [Gentiana lingulata]       V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    horkkakatkero      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.      gentianella   A V   
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.  [Gentiana amarella]       V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.  [Gentiana lingulata]   ängsgentiana     T   
Kew Science (eds.)  2017-.  Plants of the World online (POWO).  [Gentiana lingulata]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    ängsöta      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    ängssöta      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl [Gentiana amarella]   bitter stålört     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Eurythalia amarella]   slättoransört     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Gentiana amarella]   slottergenzian     V   
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    ängstålört      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl [Gentiana amarella]   Gentiana autumnalis ramosa, Gentiana corollis hypocrateriformibus fauce barbatis, Gentiana corollis quinquefidis hypercrateriformibus fauce barbatis, Gentiana floribus confertis faucibus membranula laciniata clausis foliis ovato-acuminatis, Gentiana pratensis flore lanuginoso, Opiantha     V   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Gentiana corollis hypocrateriformibus fauce barbatis, Gentiana pratensis flore lanuginoso   herba gentianellae    
Moe, N.G.  1882.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård [forts. från föregående årgång].  [Gentiana amarella]       O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    ängsstålört      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Gentiana amarella]       T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Alvar. Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker.        E   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    ängssöta      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Gentiana amarella]       A V   
Steudel, E.T.  1840.  Nomenclator botanicus Pars I.  2:e uppl [Eurythalia amarella]       T   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    bittersøte      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Gentiana amarella]       V