Sök växtnamn:       Endast släkte

Amaryllidaceae

Art   ^ Skud-nr: 50722
Allium oleraceum  L.    
backlök

Betoning: oleraceum

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört, lökväxt
Användning:  grönsak ute förr
Utbredning:  Europa (Sverige), Kaukasus

Kopplade referenser [31]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    field garlic      
Erhardt, W. et al.  2002.  Zander - Handwörterbuch der Pflanzennamen.  17:e uppl        T U   
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    engielöök, Porrum pratense sylvestre, wild löök      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    hundlök, ängslök      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    greslöker, griis löök, grislöker      
Griffiths, M.  1994.  Index of Garden Plants.    field garlic      
Hammer, M.  1989.  Naturen som förebild.        A V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    nurmilaukka      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    backlök      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    ängslök      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    ängslök      
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    greslöker, griis lök, grislöker      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vildlök      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    ängslök     A V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    hundlök, änglök      
Ljungqvist, K.  2006.  Nyttans växter.        A V   
Lundström, E.  1917.  Ätliga vilda växter. En dyrtidsbok.    ängslök     A V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    field garlic      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    backlök      
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    hundlök, änglök     V   
Rudbeck, O.  1658.  Catalogus plantarum tam exoticarum quam indigenarum quibus hortum academicum ubsaliensem primo instruxit anno MDCLVII.    Porrum pratense     V   
Rudbeck, O.  1689-.  Blomboken, vol. 2-12.    Allium sylvestre bicorne flore obsoleto s. Porrum pratense     V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vill-lauk      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    backlök, ängslök     V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V