Sök växtnamn:       Endast släkte

Ranunculaceae

Släkte   ^ Skud-nr: 480
Clematis  L.    
klematissläktet

Betoning: clematis

Kommentar  Sortplacering och Grupp-indelning följer med få undantag standarden The International Clematis Register and Checklist 2002-2006. Alla sorter med känt ursprung, även rena artselektioner, har genomgående placerats i Grupp. Artselektioner kan dock också placeras under respektive art. Därvid ändras naturligtvis deras svenska namn.

Synonymer och övriga botaniska namn
Atragene  L.    [Inkluderad]

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  mest klättrande buskar
Användning:  mest prydnad ute

Närmast lägre ranger [139] Kopplade referenser [37]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B., Ryman, S. & Hjertson, M.  2009.  Våra kulturväxters namn, ursprung och användning.    klematissläktet      
Brummitt, R. K.  1992.  Vascular Plant Families and Genera.  [Atragene]       T   
Clematis on the Web (eds.)  2008-.  Clematis on the Web.         
Donald, D. (eds.)  2009.  The International Clematis Register and Checklist 2002 - Third Supplement.        T   
Donald, D. (eds.)  2012.  The International Clematis Register and Checklist 2002 - Fourth Supplement.        T   
Evison, R.  1985.  Large-flowered clematis cultivars.         
Fretwell, B.  1989.  Clematis.         
Grey-Wilson, C.  2000.  Clematis - The Genus.        T   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    klematis      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    kärhöt      
Hörsch, W.  1994.  Clematis viticella und ihre Sorten.         
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    klematis, skovranke      
Johnson, M.  1997.  Släktet Klematis.         
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    klematisar      
Laar, H. J. van de  1985.  Clematis; grootbloemige hybriden.         
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl    alpranka, sippranka, skogsreva      
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl         
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    sippranka      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1946.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 1.    klematisar, sippranka, skogsreva      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    rankeslekta      
Lloyd, C.  1965.  Clematis.         
Lloyd, C.  1989.  Clematis.         
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    klematis      
Löwenmo, R.  1957.  Trädgårdens buskar och träd.    sippranka      
Markham, E.  1935.  The large & small flowered clematis and their cultivation in the open air.         
Matthews, V. (eds.)  2002.  The International Clematis Register and Checklist 2002.        T   
Matthews, V. (eds.)  2006.  The International Clematis Register and Checklist 2002 - Second Supplement.        T   
Matthews, V. (eds.)  2004.  The International Clematis Register and Checklist 2002 - First Supplement.        T   
Müller, D.  1858.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  2:e uppl    skogsranka      
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Blomsterskötsel i växthus och boningsrum.  3:e uppl    skogsrefva      
Pringle, J. S.  1973.  The cultivated. taxa of Clematis, Sect. Atragene [Ranunculaceae].         
Rogerson, B.  1985.  Clematis viticella and its progeny.         
Spingarn, J. E.  1935.  The large-flowered clematis hybrids.         
Svenska Clematis Sällskapet (eds.)  1988-.  Hemsida.         
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    alpranka, skogsranka      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.         
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    sippranka