Sök växtnamn:       Endast släkte

Brassicaceae

Underart   ^ Skud-nr: 44820
Brassica rapa ssp. campestris  (L.) A.R.Clapham    
åkerkål

Betoning: campestris

Synonymer och övriga botaniska namn
Brassica campestris  L.   
Brassica rapa var. silvestris  (Lam.) Briggs   
Brassica rapa ssp. silvestris  (Lam.) Janch.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar), medicinalväxt ute
Utbredning:  hemland okänt, ogräs i nordligt tempererade områden (Sverige)
Kommentar:  åkerogräs förr; rödlistad (nära hotad, NT)

Kopplade referenser [38]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.  [Brassica campestris]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    wild turnip      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Brassica silvestris perfoliata, Brassica silvestris perfoliata annua, Perfoliata, Perfoliata siliquosa, will skogzkåål genom wäxt, will skogzkåål med hååluta blad      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    kålsat, åkerkål      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    agrekol, akærkaal, akerkaal, akerkal      
Ginsburg, G.  2009.  Ogräs. Känn igen och ta bort.        I V   
Ighe, I. & Åberg, E.  1962.  Ogräs på åkern.        I V   
Ighe, I. & Åberg, E.  1962.  Ogräs på åkern.  [Brassica campestris]       V   
IPNI (eds.)  2004-.  International Plant Names Index.  [Brassica rapa var. silvestris]       T   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    agerkål      
Jordbruksverket  2001.  Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.  [Brassica rapa var. silvestris]       V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    åkerkål      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    åkerkål      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.  [Brassica campestris]   åkerkål     V   
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl [Brassica campestris]       V   
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    agrekol, akerkal      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Brassica campestris]   åkerkål     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    åkerkål      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    åkerkål      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Brassica campestris]       T   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.  [Brassica campestris]       A V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    åkerkål      
Olsson, G.  1954.  Crosses within the campestris group of the genus Brassica.  [Brassica campestris]       T   
Ooast, E. H. , Brandenburg, W. A., Reuling, G. T. M. & Jarvis, C. E.  1987.  Lectotypification of Brassica rapa L., B. campestris L. and neotypification of B. chinensis L. (Cruciferae).  [Brassica campestris]       I T   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Brassica campestris]   åkerkål     V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.  [Brassica rapa ssp. silvestris]       V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    åkerkål      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Brassica campestris]       V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.  [Brassica campestris]   åkerkål     V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.  [Brassica rapa ssp. silvestris]       T   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.  [Brassica campestris]       V   
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.         
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.  [Brassica campestris]       V