Sök växtnamn:       Endast släkte

Ulmaceae

Art   ^ Skud-nr: 4449
Ulmus glabra  Huds.    
skogsalm

Betoning: glabra

Synonymer och övriga botaniska namn
Ulmus campestris  L. pro parte   
Ulmus glabra ssp. montana  (Stokes) Hyl.    [Inkluderad]
Ulmus glabra ssp. scabra  (Mill.) Hyl.   
Ulmus montana  With.   
Ulmus scabra  Mill.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  träd
Användning:  prydnad ute, medicinalväxt, virke, färgväxt (textil)
Utbredning:  Europa (Sverige), Turkiet - N Iran, Kaukasus
Kommentar:  rödlistad (akut hotad, CR)

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [26] Kopplade referenser [64]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aktiebolaget Plantskolan Convallaria Skövde (eds.)  1957.  Jubileumskatalog 1907 - 1957 utgiven Våren 1957.  [Ulmus montana]       V   
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    alm, skogsalm      
Almquist, E.  1965.  Flora Upsaliensis. Uppsalatraktens växter.  [Ulmus glabra ssp. montana]       V   
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Berlin, N.J.  1849.  Den svenska farmakopeen översatt och kommenterad. En handbok i farmakologien för läkare och apotekare.  [Ulmus campestris]   alm   cortex ulmi interior   A V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    alm     A   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Ulmus campestris]       V   
Blomqvist, S.  1973.  Arboretum Valls Hage, Silvanum.  [Ulmus glabra ssp. montana]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    wych elm      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    wych elm      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    alm, alm trää, Ulmus      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.  [Ulmus montana]   allmän alm     V   
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.  [Ulmus montana]   alm, elm, älmeträ     V   
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    skogsalm      
GBIF (eds.)  2007-.  GBIF - Global Biodiversity System Facility.        T   
GBIF (eds.)  2007-.  GBIF - Global Biodiversity System Facility.  [Ulmus glabra ssp. montanaUlmus glabra ssp. scabra]       T   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Holm Trävaror  2003.  Holm Trävaror, produktkatalog.    skogsalm     V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    skogsalm     V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.  [Ulmus montanaUlmus scabra]       V   
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl [Ulmus glabra ssp. montanaUlmus glabra ssp. scabra]   alm, skogsalm     V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    skogsalm     V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.  [Ulmus montanaUlmus scabra]       T V   
Hylander, N.  1960.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.  2:e uppl    skogsalm      
Hylander, N. & al.  1977.  Våra kulturväxters namn på svenska och latin.  3:e uppl    skogsalm      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    vuorijalava      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    skovelm      
Johansson, K.  1914.  D. B. W:s trädgård.  [Ulmus scabra]       V   
Jonsell, B. (eds.)  2000.  Flora Nordica 1.  [Ulmus campestrisUlmus glabra ssp. montanaUlmus glabra ssp. scabra]       T   
Juel, H.O.  1936.  Joachim Burser's Hortus Siccus.    Ulmus campestris, Ulmus montana      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    bergalm      
Karlstad kommun (eds.)  2017.  Stadsträdgården. Växtförteckning 2017.        V   
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Ulmus montana]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.  [Ulmus montana]   vanlig alm     V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.  [Ulmus montana]   alm, vanlig alm     V   
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.  [Ulmus montana]   skogsalm     V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    skogsalm     V   
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    alm, skogalm      
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.  [Ulmus campestrisUlmus montana]       V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Ulmus montana]   vanlig alm     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Ulmus campestris]   alm     A V   
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    allmän alm      
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.  [Ulmus scabra]   alm     V   
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Ulmus, Ulmus campestris & theophrasti, Ulmus foliis duplicato-serratis basi inaequalibus, Ulmus fructu membranaceo      
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl    alm, Ulmus, Ulmus campestris & theophrasti, Ulmus fructu membranaceo   cortex medius ulmi    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    alm      
Linné, C. von  1759.  Arboretum svecicum.  [Ulmus campestris]   alm     V   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Ulmus campestris & theophrasti, Ulmus foliis inaequaliter serratis   cortex medius ulmi    
Lundgren, A.-G.  1983.  Färg ur naturen. Färgning av ullgarn med växter, lavar och svampar.        A V   
Löwenmo, R.  1957.  Trädgårdens buskar och träd.    alm     V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    Scotch elm, wych elm      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Ulmus montana]   alm, vanlig alm     V   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A V   
Nilsson, E.  1988.  Evert Nilssons Arboretum, Ås: Köldskador efter den extrema kylan i januari 1987 [Taxa med inga eller små skador].        V   
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    alm, Ulmus, Ulmus campestris & theophrasti      
Redalen, G. (eds.)  2005.  Hageselskapets sortsliste.    skogalm      
Rehder, A.  1949.  Bibliography of cultivated trees and shrubs hardy in the cooler temperate regions of the northern hemisphere.  [Ulmus montana]       T   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Ulmus campestris]   alm     T V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    alm, Ulmus      
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    wych elm      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig alm      
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A K V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.  [Ulmus campestrisUlmus scabra]       T