Sök växtnamn:       Endast släkte

Oleaceae

Art   ^ Skud-nr: 3857
Syringa vulgaris  L.    
syren

Betoning: vulgaris

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  buske
Användning:  prydnad ute, snitt, virke
Utbredning:  Ö och SÖ Europa

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [108] Kopplade referenser [37]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    syren, ädelsyren      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    syren     A V   
BoGrönt  2008-.  Växtlexikon.    bondsyren      
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    lilac      
Ericsson, N. J.  1855.  Blomsterodling i boningsrum. Handledning för blomsteridkare.  1:e uppl    allmän syren     V   
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    syren      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Gyllenstierna, N.C.  1851.  Förteckning på de Phanerogama växter, Ormbunkar och Mossor, hvilka blifvit iakttagne på och omkring Kullaberg i nordvestra Skåne - Allmännare odlade eller förvildade växter.        V   
Henschen, I.  1961-62.  Svenskt möbellexikon.      lilas, syrenträ   A V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    vanlig syren     V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    vanlig syren     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    pihasyreeni      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig syren      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    syren, vanlig syren      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl        V   
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1935.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunkväxter.  22:e uppl    syren, vanlig syren     V   
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    häcksyren      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    häcksyren, vanlig syren     V   
Lilja, N.  1839.  Flora öfver Sveriges odlade vexter.    vanlig syren     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanlig syren      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    syren     A V   
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    syrén      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Calobotrychis, Lilac, Syringa caerulea, Syringa flore caeruleo, Syringa lusitanica     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Calobotrychis, Lilac, Syringa caerulea, Syringa foliis ovato cordatis     V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    common lilac      
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Blomsterskötsel i växthus och boningsrum.  3:e uppl    vanlig syren     V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    syren      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    syren      
Retzius, A.J.  1798.  Berättelse om de Försök som blivit gjorda med åtskilliga utländska Träd och Buskarter.    syren     V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Calobotrychis, Syringa caerulea, Syringa foliis ovato cordatis     T   
Rydlinge Plantskola  2008.  Sortimentlista.    bondsyren      
Saarman, E.  1992.  Träkunskap.      syren    
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    vanlig syren     V   
Söderberg, E.  1952.  Blommor. En bok om odlade växter.  2:e uppl    vanlig syren     I K O V   
Thunberg, C.P.  1820.  Om utländske träd, buskar och blomsterväxter, som kunna tåla svenska klimatet.        O V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Trädgårdshuset  2006.  Sortimentlista 2006.        V