Sök växtnamn:       Endast släkte

Cyperaceae

Art   ^ Skud-nr: 37824
Eriophorum angustifolium  Honck.    
ängsull

Betoning: angustifolium

Synonymer och övriga botaniska namn
Eriophorum polystachion  L.  nom. rej. 
Eriophorum polystachyum  ortogr. var.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig stråväxt
Användning:  vattenparti ute
Utbredning:  Europa (Sverige), N Asien, Nordamerika

Kopplade referenser [33]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aqua Interiör  2005.  Växter, Näckrosor.        V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    ängull     A   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Eriophorum polystachion]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    common cottongrass      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    engeduun, engeull, fattig qwinnas örnegåått, Gramen junceum lanigerum, Gramen pratense tomentosum panicula sparsa, Gramen tomentosum, hareduun, Linagrostis, Linum pratense      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    engieduun, engieull, Gramen tomentarium, hareduun, Lanum vel Lana pratensis      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    vanlig ängsull      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    luhtavilla      
Isgrannatorps Trädgård  2005.  Sortimentlista.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    smalbladet kæruld      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    ängsull      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    vanlig ängull      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    ängsdun      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1945.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunkväxter.  23:e uppl [Eriophorum polystachyum]       V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    smalbladig ängull      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Eriophorum polystachion]   ängull     A V   
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    allmänt ullgräs      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    geechen nivo, madun, myrkulla, ängdun, ängull      
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    ängsull      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Eriophorum polystachion]       T   
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    engedun, Gramen tomentarium, haredun, Lana vel Linum pratense      
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Eriophorum polystachyum]   hardun, hwithufwud, madun, maull, myrdun, myrkulla, ängdun, ängull     A V   
Ruys, M. & al.  1954.  Våra vackra perenner. Svensk bearbetning och översättning av E. Wibom.  [Eriophorum polystachion]       V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.  [Eriophorum polystachion]   ängull     A V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    engdun, engull, Gramen tomentosum sive Eriophorum, madun      
The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (eds.)  2006-.  World Check List of Selected Plant Families.  [Eriophorum polystachion]       T   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    duskmyrull      
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.  [Eriophorum polystachion]       V   
Veg Tech (eds.)  2005.  Sortiment.        V   
Vem odlar vad?  1995.  Svenska perenna växter.  4:e uppl        V