Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Art   ^ Skud-nr: 37344
Avena strigosa  Schreb.    
purrhavre

Betoning: strigosa

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig stråväxt
Användning:  foderväxt ute, bekämpningsmedel (nematoder), troligen livsmedel förr
Utbredning:  Europa (Sverige förr)
Kommentar:  åkerogräs förr; rödlistad (nationellt utdöd, RE)

Närmast lägre ranger [2] Kopplade referenser [24]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bolin, P.  1928.  De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning.  2:e uppl    purrhavre     A V   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    bristle oat      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    purrhavre, sandhavre      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    purrhafre      
Fries, E.  1853.  Delectus seminum Horti Upsaliensis 1852.        V   
Hjelmqvist, H.  1964.  Kulturväxter från Skånes forntid.        A K V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    ukonkaura      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    purrhavre      
Karlsson, T. & Agestam, M.  2019.  Nytt om nordiska kärlväxter 2015-2018.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    purrhafre      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    purrhafre      
Lilja, N.  1839.  Flora öfver Sveriges odlade vexter.    mushafre     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    svart hafre      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    purrhafra     V   
Lyttkens, A.  1885.  Om svenska ogräs, deras förekomst och utbredning, samt intagande af uppgifter om ogräsfrön i fröanalysbevis.    purrhavre, råhavre, sandhavre      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    purrhafre      
NordGen  2006-.  SESTO - Gene Bank Documentation System.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    purrhafre     A V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    busthavre      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V