Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Art   ^ Skud-nr: 37343
Avena fatua  L.    
flyghavre

Betoning: fatua

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig stråväxt
Användning:  förorening i utsäde, troligen livsmedel förr
Utbredning:  Europa (Sverige), V Asien
Kommentar:  ogräs

Kopplade referenser [30]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    wild-oat      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Avena nuda, Avena sterilis nostra, land hafra      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Avena nuda, land haffra      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    flyghafre, landhafre      
Ginsburg, G.  2009.  Ogräs. Känn igen och ta bort.        I V   
Hjelmqvist, H.  1964.  Kulturväxter från Skånes forntid.    landhavre     A K V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    hukkakaura      
Ighe, I. & Åberg, E.  1962.  Ogräs på åkern.        I V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    flyvehavre      
Jordbruksverket  2001.  Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:23) om certifiering m.m. av utsäde av beta, foder-, olje- och fiberväxter.        V   
Jönsson, B. & Simmons, H. G.  1935.  Gagnväxter.  2:e uppl    flyghavre     V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    flyghavre      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    flyghafre      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    flyghafre      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    flyghafre      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    landhafre     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    landhafra      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    landhavre      
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    floghavre      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    flyghafre      
NordGen  2006-.  SESTO - Gene Bank Documentation System.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    flyghafre, landhafre, willhafre     V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Avena nuda     T   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    landhafre      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    floghavre      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    flyghavre     V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V