Sök växtnamn:       Endast släkte

Rhamnaceae

Art   ^ Skud-nr: 2891
Rhamnus cathartica  L.    
getapel

Betoning: cathartica

Synonymer och övriga botaniska namn
Rhamnus catharticus  ortogr. var.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  buske till träd
Användning:  prydnad, medicinal- och färgväxt ute
Utbredning:  Europa (Sverige) - N Iran och C Asien, NV Afrika

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [1] Kopplade referenser [43]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    getapel, vägtorn      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    getapel     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    buckthorn      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.        A V   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    buckthorn      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    getapel, letteträä, Rhamnus catharticus sive solutivus, Spina cervina, Spina infectoria, waalbiörck, weghtorn      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    getapel, getbark, kråktorn, kräketorn, letteträd, ormbärsträd, valbork, vigeltorn, virretorn, vägtorn, väretorn      
Gadd, P.A.  1767.  Försök med Färge-stofeter, som vid Manufacturer nyttjas til gul färg, och i synnerhet om Solidago.    getapel     A V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    getapel, vanlig getapel     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    orapaatsama      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    vrietorn      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.      spina cervi   A V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    getapel, vägtorn      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    vägbrågon      
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    vanlig vägtorn      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    getapel, vägtorn     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Rhamnus catharticus]   vanligt kråketorn     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    gettåste   saftgrönt    
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    gettoste      
Lindahl, U., Wabäck, A.-K., Jonsson, M., Ersson, E, & Fritzon, P. (eds.)  2003.  Träd i Stockholm.        I V   
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Cervispina, Rhamnus catharticus, Rhamnus spicis terminabilus floribus quadrifidis dioicis     V   
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl      baccae spinae cervinae    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    getapel, getbark, valbjörk, vigeltorn, värrentorn      
Linné, C. von  1766.  Purgantia indigena.      baccae cervi spini   A P V   
Linné, C. von  1775.  Medicamenta purgantia.  [Rhamnus catharticus]     spina cervi   A P V   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Rhamnus catharticus, Rhamnus spicis terminabilus floribus quadrifidis dioicis   baccae spinae cervinae    
Löwenmo, R.  1957.  Trädgårdens buskar och träd.        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    common buckthorn, European buckthorn, purging buckthorn      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        A V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    vägtorn      
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nordisk Familjebok  1904-1926.  Nordisk Familjebok.  2 (Uggleupplagan):e uppl      grenetter, gulbär    
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.      saftgrönt   A   
Osbeck, P.  1788.  Utkast til Flora Hallandica.    kråketorn      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    getappel, getbark, walbjörk, walborgsbjörk, werrentorn, wigeltorn     A V   
Sandberg, G. & Sisefsky, J.  1980.  Växtfärgning.  5:e uppl        A V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    getapel, Rhamnus catharticus, trädet vid hwilket fanen flådde geten, walbjörk, werren torn, wigeltorn      
Svensk Uppslagsbok  1960.  Svensk Uppslagsbok 1947-55 års upplaga.  2:e uppl      grenetter, gulbär, tyska gulbär, ungerska gulbär    
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A K V