Sök växtnamn:       Endast släkte

Ranunculaceae

Art   ^ Skud-nr: 26701
Ranunculus lingua  L.    
sjöranunkel

Betoning: lingua

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  vattenparti ute
Utbredning:  Europa (Sverige), V och C Asien - V Himalaya

Närmast lägre ranger [1] Kopplade referenser [34]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    sjöranunkel, åmöga      
Aqua Interiör  2005.  Växter, Näckrosor.        V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    greater spearwort      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    greater spearwort      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Ranunculus palustris longifolius & latifolius, watn hanefoot medh longe och brede bladh      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    vattensolöga, åmöja      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Gustavson, H. & Ekbo, S.  1949.  Åmöja och solmöja.    åmöja      
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    sjöranunkel     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    jokileinikki      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    langbladet ranunkel      
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.    sjöranunkel     T U   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    åmöja, åranunkel      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    sjöranunkel      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    vattensolöga      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    sjösola      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    kjempesoleie      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    åranunkel      
Lindman, C.A.M.  1913.  Vi och våra blommor. Om prydnadsväxter inne och ute.  1:e uppl    vattensolöga      
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    åmöga      
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    spearwort      
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    åmöga      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Naturligt näringsrika sjöar. Naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation.        E   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    åmöja      
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    åmöja      
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    greater spearwort      
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    åmöga     V   
Veg Tech (eds.)  2005.  Sortiment.        V   
Vem odlar vad?  1995.  Svenska perenna växter.  4:e uppl        V