Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Grupp   ^ Skud-nr: 25032
Triticum aestivum Höstvete-Gruppen      
höstvete


Synonymer och övriga botaniska namn
Triticum hibernum  orth. var.   
Triticum hybernum  L.  nom. rej. 
Triticum sativum var. hibernum  auct.   
Triticum vulgare var. hybernum  (L.) Gaudin   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  stråväxt
Användning:  stråsäd, ibland foderväxt ute
Kommentar:  Sorter avsedda för höstsådd. Här kan också finnas s k växelveten, dvs sorter som kan lämpa sig både för höst- och vårsådd. Flera av de äldre sorterna (även eller endast) använda som genresurs inom förädlingen.

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [240] Kopplade referenser [11]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    höstvete      
Gyllenstierna, N.C.  1851.  Förteckning på de Phanerogama växter, Ormbunkar och Mossor, hvilka blifvit iakttagne på och omkring Kullaberg i nordvestra Skåne - Allmännare odlade eller förvildade växter.  [Triticum vulgare var. hybernum]       V   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.  [Triticum hybernum]       V   
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl [Triticum sativum var. hibernum]   höstvete     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Triticum hibernum]   vinterhvete     A V   
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Triticum hybernum aristis carens, Triticum spica mutica, vintervete     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Siligo spica mutica, Triticum hybernum aristis carens, Triticum radice annua glumis ventricosis laevibus imbricatus submuticus, Triticum radice annua spica mutica, vintervete   amylum, pulvis cyprius   V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Triticum hybernum]       T   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Siligo spica mutica, Triticum hybernum aristis carens, Triticum radice annua glumis ventricosis laevibus imbricatus submuticus, Triticum radice annua spica mutica     T   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    syysvehnä      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Triticum hybernum]       V