Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 1984
Malus domestica 'Gravensteiner'      


Kommentar  Ibland som 'Gravenstein' eller hos Müller 1848 Gräfensteiner och i Trädgårds-Föreningen 1864 som Grafensteiner. Äldsta namnet Der Gravensteiner, som dagens namn baseras på, hos Hirschfeld 1788. Hos Fleischer 1797 Grawensteiner.

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Allmän Gul Gravenstein'     
Malus domestica 'Grafensteiner'     
Malus domestica 'Grawensteiner'      [Felstavning]
Malus domestica 'Gravensteiner Zeiner-Lassen'     
Malus domestica 'Gravensteinsäpple'     
Malus domestica 'Gul Gravensteiner'     
Malus domestica gul gråsten    handelsbeteckning 
Malus domestica 'Sommerkönig'     
Malus domestica 'Taarnborg Gravensteiner'     

Kopplade referenser [34]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B.  2018.  Fruktsorter i Ingvar Grens klonarkiv i Ausås, NV Skåne.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.        V   
Balsgård, SLU (eds.)  u.å..  Gamla äpplesortimentet Kvarter L, rad 11-26.        V   
Bergianska trädgården  1937.  Priskurant från Bergianska trädgården.  [Malus domestica 'Gul Gravensteiner']       V   
Blomberg, N. U.  1868.  Priskurant på Träd, Buskar, Blomsterväxter m. m. som försäljas af Svenska Trädgårdsföreningen Stockholm och Rosendal hösten 1868 och våren 1869.        V   
B'Ströö Träd & Buskar (eds.)  2018.  Sortiment.  [Malus domestica GUL GRÅSTEN]       V   
Burman N.  1916.  Årets fruktimport.  [Malus domestica 'Sommerkönig']       V   
Ekeland, K. & Svensson, R. (eds.)  1996.  Äldre tiders odling - trädgårdsväxter, gamla grödor och ogräs.        K V   
Eneroth, O.  1877.  Handbok i svensk pomologi. 1. Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige.  2:e uppl [Malus domestica 'Gravensteinsäpple']       V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.  [Malus domestica 'Gravensteinsäpple']       T   
Fleischer, E.  1797.  Trädgårds-Bok.  2:e uppl        V   
Florin, R.  1921.  IV. Nya bidrag till kännedom om pollenets beskaffenhet hos äpple-, päron- och plommonsorter.  [Malus domestica 'Gravensteiner Zeiner-Lassen'Malus domestica 'Taarnborg Gravensteiner']       V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1908.  Göteborgs Trädgårdsförenings Prisuppgift å Frö och Växter m. m. 61sta Årgången 1909.  [Malus domestica 'Gul Gravensteiner']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1936.  Göteborgs Trädgårdsförening Katalog 1936.  [Malus domestica 'Gul Gravensteiner']       V   
Göteborgs Trädgårdsförening (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-Förenings Pris-Courant Å Växter, Lökar och Dahlier m. m.        V   
Hirschfeld, C. C. I.  1788.  Handbuch der Fruchtbaumzucht.        T   
Jordbruksverket (eds.)  2003.  Trädgårdsinventeringen 2003; 10. Äpple och päron, odlad areal och antal träd 31 december 2002. Riket.        V   
Jordbruksverket (eds.)  2013.  Handelsnorm för äpplen Oktober 2013.        V   
Landgren, L.  1910.  Vår trädgård.  1:e uppl        V   
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.  [Malus domestica 'Grafensteiner']       V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.  [Malus domestica 'Gul Gravensteiner']       V   
Lundström, A.  1831.  Handbok i trädgårds-skötseln. Del 1. Köks-trädgården och frukt-trädgården.  1:e uppl [Malus domestica 'Grafensteiner']       V   
Lundström, A.  1834.  Förteckning öfver frukt-träd, park-träd, bär-buskar och rosen-buskar samt perenna och bienna blomster-växter hvilka finnas till salu hos A. Lundström, handels-trädgårdsmästare i Stockholm.  [Malus domestica 'Grafensteiner']       V   
Müller, D.  1848.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  1:e uppl        V   
Müller, D.  1888.  Trädgårdsskötsel. Del 2. Frukt- och köksväxtodling.  3:e uppl        V   
Nilsson, A.  1986.  Våra äpplesorter - Deras historia, egenskaper och kännetecken.        V   
Pedersen, A.  1950.  Danmarks Frugtsorter I. Del Aepler.  2:e uppl        T   
Reimer, C  1928a.  Förteckning på Träd, så ägta, samt Buskar och Drifhusväxter, som finnas till försäljning vid Löberöds Sätesgård i Skåne. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.".  [Malus domestica 'Grawensteiner']       V   
Reimer, C.  1928b.  Sortimentet i Alnarps trädskola år 1865. I "Proportionerna mellan .... II. Trädgårdsskötseln på 1800-talet samt de då under förökning varande sortimenten.". .        V   
Splendor Plant (eds.)  2018.  Växter med prakt och livskraft.        V   
Stenberij, R.  1868.  Priskurant för hösten 1868 och våren 1969 ... hos Rudolf Stenberij.        V   
Åhlén, J. A.  1903.  Bland Pomonas skatter. Öfver 450 i svensk odling förekommande fruktsorter.  [Malus domestica 'Allmän Gul Gravenstein']       V