Sök växtnamn:       Endast släkte

Caprifoliaceae

Art   ^ Skud-nr: 19460
Valeriana officinalis  L.    
läkevänderot

Betoning: officinalis

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  medicinalväxt ute, kosmetika
Utbredning:  tempererade Eurasien (Sverige)
Kommentar:  produkter av växten klassas vanligtvis som läkemedel (se Läkemedelsverket 2016, Ämnesguiden)

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [2] Kopplade referenser [59]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    läkevänderot      
Berlin, N.J.  1849.  Den svenska farmakopeen översatt och kommenterad. En handbok i farmakologien för läkare och apotekare.    wändelrot   valeriana minor   A V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    vänderot     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    common valerian      
Crearome  2002.  Postorderkatalog juni 02 - maj 03.        A V   
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    vändelrot, vänderot     A V   
Europeiska unionen (eds.)  2019.  Kommissionens beslut (EU) 2019/701 av den 5 april 2019 om upprättande av en ordlista över generiska namn på beståndsdelar som ska användas vid märkning av kosmetiska produkter.        A V   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    common valerian      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Herba benedicta, Valeriana sylvestris minor, welandzroot, wenderoot, werningzört, ögneört      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    sqvättlök, stämgräs, velamsrot, velantsrot, äkta vänderot      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    sconsört, skonsyrt, valerian      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    äkta vänderot      
Garta  2003.  Frilandskatalog 2003.        V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    vändelört     V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    rohtovirmajuuri      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    lægebaldrian      
Juel, H. O.  1927.  Linnés redogörelse för de på apoteken förvarade och i Sverige växande medicinalväxterna.        V   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.        A P V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    rikbladig vänderot      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    läkevändel      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    vendelört      
Kungl. Medicinalstyrelsen  1926.  Svenska Farmakopén 1925. Pharmacopoea Svecica ed. X.      rhizoma valerianae, valerianarot, vänderot   V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    vendelört, vänderot     V   
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.        V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    äkta vänderot      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    stolt vänört, venderot     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    vändvaleriana      
Liljeblad, S.  1816.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta. Tredje Uplagan med Norrska växter tillökt, efter Författarens död utgifen.  3:e uppl    apoteksvalerian      
Linné, C. von  1753.  Species Plantarum.  1:e uppl    Valeriana floribus triandris foliis omnibus pinnatis, Valeriana sylvestris major     V   
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl      herba valerianae, radix valerianae    
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    vänderot      
Linné, C. von  1766.  Purgantia indigena.      radix valerianae   A P V   
Linné, C. von  1748.  Flora oeconomica.        K   
Linné, C., von  1749.  Materia medica.    Valeriana floribus triandris foliis omnibus pinnatis, Valeriana sylvestris major   radix valerianae minoris    
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.        V   
Läkemedelsverket  2003-.  Godkännandelista (naturläkemedel).        A P V   
Läkemedelsverket (eds.)  2016.  Ämnesguiden - läkemedel eller inte?        A V   
Löwegren, G. (eds.)  1861.  Göteborgs Trädgårds-förenings pris-courant å växter, lökar och dahlier m. m.        V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    valerian      
Med24.se (eds.)  2019.  Pukka Active 35 oil - 100 ml.        A P V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    vanlig vänderot, vänderot      
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    kattleka, stämgräs, vanlig vänderot, velamsrot, vendelört, vänört   radix valerianae minoris   A   
Osvald, H.  1959.  Åkerns nyttoväxter.        V   
Rara Växter (eds.)  1999.  Rara Växters postorderkatalog 1999.        V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    stämgräs, welamsrot, venderot      
Samuelsson, G.  1999.  Drugs of Natural Origin.  4:e uppl        A P V   
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    kattwänning   walerianae rot, walerianae ört   A P V   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.        V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A K V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    vänderot     V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U   
Vem odlar vad?  1991.  Svenska perenna växter.  3:e uppl        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V