Sök växtnamn:       Endast släkte

Asteraceae

Art   ^ Skud-nr: 1704
Arnica montana  L.    
slåttergubbe

Betoning: montana

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad och medicinalväxt ute
Utbredning:  Europa (Sverige)
CITES:  D
Kommentar:  rödlistad (sårbar, VU)

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [1] Kopplade referenser [41]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Albrunna Perenner  2006.  Sortiment 2006.        V   
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    hästfibbla, slåttergubbe      
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Alisma, Alisma seu Doronicum vulgare germanicum, Caltha alpina, Doronicum plantaginis folio alterum, hiorteört, nyseört, prustört, Ptarmica montana, stor bredbladat gull blomma      
Crearome  2002.  Postorderkatalog juni 02 - maj 03.        A V   
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    bergfibla, hästfibbla, slåttergubbe     A V   
Europeiska Unionens Råd (eds.)  2014.  Handel med vilda djur och växter - Bilagor till rådets förordning (EG) nr 338/97. Senast uppdaterad: Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2014 av 1 december 2014.        A   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    arnica      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Alisma, Arnica, Aster atticus montanus flore luteo, Caltha alpina, Chrysanthemum latifolium, Damasonium, gullbloma, moderört, Plantago alpina, ulfwerleija, ulfzört   lagia lupi    
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    burmänner, gullgubbar, horsafibla, hårväxter, hästblomster, hästfibla, midsommarsblomster, märrblomster, ringblomma, Sankt Hans blomster, slåtterblomster, solsicka      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    slåttergubbe      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    volverlej      
Johnson, M.  1937.  Handbok över vildflor.        V   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.    arnika     A P V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    hästfibla, läkearnika      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    hästfibbla      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    hästfibbla      
Kungl. Medicinalstyrelsen  1926.  Svenska Farmakopén 1925. Pharmacopoea Svecica ed. X.      arnikablomma, flos arnicae   V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    arnika, burmänner, hårväxter     A V   
Lindblom, L.  2005.  Lindbloms Frö. Katalog 2005.        V   
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.    slåttergubbe     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    vanlig solblom      
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    arnica, mountain tobacco      
Mr Gardener  2000.  Frökatalog.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    hästfibla      
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Nielsen, H.  1976.  Läkeväxter förr och nu.        A K V   
Nilsson, A.  1940.  Stenpartiväxter.  2:e uppl        V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    bergfibla, hästfibbla, nysblad, vild ringblomma     A   
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    etelänarnikki      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig solblom      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Vem odlar vad?  1986.  Svenska perenna växter.  2:e uppl        V   
Zetas (eds.)  2004.  Zetas, finsmakarens trädgård. Plantskolekatalog.        V   
Örtagårdens Plantskola  2001.  Katalog.        V