Sök växtnamn:       Endast släkte

Boraginaceae

Art   ^ Skud-nr: 16933
Pulmonaria angustifolia  L.    
smalbladig lungört

Betoning: angustifolia

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  NÖ, Ö och C Europa (Sverige), Kaukasus
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (starkt hotad, EN)

Närmast lägre ranger [4] Kopplade referenser [18]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    smalbladig lungört      
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Hansson, M. & Hansson, B.  2007.  Perenner. Våra trädgårdsväxter.        V   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    himmelblå lungeurt      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    smalbladig lungört      
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.        V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    mörkblå lungört      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    smallungört      
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    smalbladig lungört      
Nilsson, A.  1947.  Stenpartiväxter.  3:e uppl        V   
Nilsson, D.  1956.  Botaniska trädgården i Skara. En anläggning med linnéanska traditioner.        V   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    smalbladig lungört      
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    kaitaimikkä      
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V