Sök växtnamn:       Endast släkte

Lycopodiaceae

Släkte   ^ Skud-nr: 15832
Lycopodium  L.    
lummersläktet

Betoning: lycopodium

Synonymer och övriga botaniska namn
Diphasiastrum  Holub    [Inkluderad]

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  fleråriga ormbunksväxter
Användning:  dekoration, flätverk, färg- (textil) och medicinalväxter ute
Kommentar:  Det är enligt Artskyddsförordningen förbjudet att gräva eller dra upp exemplar av lummerväxter med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [14] Kopplade referenser [27]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.      nikt    
Aldén, B., Ryman, S. & Hjertson, M.  2009.  Våra kulturväxters namn, ursprung och användning.    lummersläktet, plattlummersläktet      
Aldén, B., Ryman, S. & Hjertson, M.  2009.  Våra kulturväxters namn, ursprung och användning.         
Christenhusz, M.J.M., Zhang, X.-C. & Schneider, H.  2011.  A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns.        T   
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    lummer      
Fries, E.  1864.  Förslag till fastställande af Svenska växternas slägtnamn.    lummer      
Föreningen Blomsterförmedlingen (eds.)  1946.  Blomsterhandelns växter.    lummer      
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    lummer      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    keltalieot, riidenlieot      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl         
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    ulvefod      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    lumrar      
Karlsson, T.  2002.  Nyheter i den svenska kärlväxtfloran I. Ormbunksväxter - jordröksväxter.    plattlumrar      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    lummer      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    lummer      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    jamneslekta, kråkefotslekta      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl         
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    lummer      
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    clubmosses      
Mabberley, D. J.  2017.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  4:e uppl        T   
Mabberley, D. J.  2017.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  4:e uppl [Diphasiastrum]       T   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    lummersläktet      
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    clubmosses      
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    lummer      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    kråkefot      
Trygg, B.  2001.  Blomsterglädje. Allt om snittblommor.  2:e uppl        A V