Sök växtnamn:       Endast släkte

Oleaceae

Art   ^ Skud-nr: 1496
Ligustrum vulgare  L.    
liguster

Betoning: vulgare

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  buske
Användning:  prydnad ute, färgväxt förr
Utbredning:  Europa (Sverige) - N Iran, Kaukasus, Marocko

Närmast lägre ranger [15] Kopplade referenser [37]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    liguster      
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    liguster     A V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    wild privet      
Davis, P.H. & al. (eds.)  1965-1988.  Flora of Turkey and the East Aegean Islands.        U   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    wild privet      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Ligustrum, munwide trää, tydsk beneweedh trää      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    liguster, prentebär      
Fries, R. E. (eds.)  1945.  Svenska namn på i Sverige odlade träd och buskar.    liguster, vanlig liguster      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Gyllenstierna, N.C.  1851.  Förteckning på de Phanerogama växter, Ormbunkar och Mossor, hvilka blifvit iakttagne på och omkring Kullaberg i nordvestra Skåne - Allmännare odlade eller förvildade växter.        V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    liguster, vanlig liguster      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig liguster      
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    liguster, vanlig liguster      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    liguster     V   
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    vanlig liguster      
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.        V   
Laurent-Täckholm, V. & Stenlid, S.  1947.  Husmoderns blomsterlexikon. Del 2.    vanlig liguster     V   
Lilja, N.  1839.  Flora öfver Sveriges odlade vexter.    vanlig liguster     V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanlig liguster      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    liguster     A V   
Lind, G.  1926.  Våra prydnadsträd och buskar.  2:e uppl    häckliguster      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Ligustrum, Ligustrum germanicum     V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    liguster      
Linné, C. von  1748.  Flora oeconomica.        A   
Löwenmo, R.  1957.  Trädgårdens buskar och träd.    vanlig liguster     V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    common privet, European privet      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    liguster      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    liguster      
Peterson, B.  1949.  Odlade växter i halländska trädgårdar under 1700-talet.        V   
Rudbeck, O.  1666.  Deliciae vallis Iacobae, Sive Jacobs daal.    Ligustrum     V   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    aitalikusteri      
Samzelius, A.  1758.  Flora Nericiensis.    will liguster     A V   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    vanlig liguster     V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig liguster      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. I. Träd och buskar.    vanlig liguster