Sök växtnamn:       Endast släkte

Sapindaceae

Art   ^ Skud-nr: 127
Aesculus hippocastanum  L.    
hästkastanj

Betoning: hippocastanum

Synonymer och övriga botaniska namn
Hippocastanum vulgare  Gaertn.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  träd
Användning:  prydnad ute, även virke och medicinalväxt import
Utbredning:  C Balkan
Kommentar:  produkter av växten klassas vanligtvis som läkemedel (se Läkemedelsverket 2016, Ämnesguiden)

+ Produktnamn
Närmast lägre ranger [15] Kopplade referenser [49]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    hästkastanj      
Billberg, G. J.  1815-1816.  Ekonomisk botanik för lantbruk, trädgårdar och apotek. Häfte 1-2.    hästkastanje-eskul, vildkastanje     A I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    horse-chestnut      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    hästkastanje      
FASS  2000.  Läkemedel i Sverige. Förteckning över humanläkemedel.      aeskulin    
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    horse chestnut      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Aesculus vel Aeschylus, stoor eek, wild eeketrää      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    hästkastanie      
Fries, R. E. (eds.)  1945.  Svenska namn på i Sverige odlade träd och buskar.    vanlig hästkastanj      
Färnlöf, Å. & Tunón, H.  2004.  Naturläkemedel 2004, Naturmedel, VUM.      aescin    
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    hästkastanj, vanlig hästkastanj      
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Gyllenstierna, N.C.  1851.  Förteckning på de Phanerogama växter, Ormbunkar och Mossor, hvilka blifvit iakttagne på och omkring Kullaberg i nordvestra Skåne - Allmännare odlade eller förvildade växter.        V   
Henschen, I.  1961-62.  Svenskt möbellexikon.        A V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.    vanlig hästkastanj      
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    hästkastanj, vanlig hästkastanj      
Hämet-Ahti, L., Kurtto, A., Lampinen, R., Piirainen, M., Suominen, J., Ulvinen, T., Uotila, P., Väre, H.  2005.  Lisäyksiä ja korjauksia Retkeilykasvion neljänteen painokseen.    balkaninhevoskastanja      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig hestekastanje      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Juneby, H. B.  1999.  Fytomedicin - en fickhandbok om medicinalväxter.        A V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Karlstad kommun (eds.)  2017.  Stadsträdgården. Växtförteckning 2017.        V   
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Hippocastanum vulgare]       T   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    hästkastanj, vanlig hästkastanj      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1935.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunksväxter.  22:e uppl    hästkastanj     V   
Laurell, F.  1891.  Förteckning öfver viktigare i Sverige på fritt land odlade träd och buskar, med svenska namn enligt den binära nomenklaturen.    vanlig hästkastanj      
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.        V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanlig hästkastanje     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    hästkastanie      
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    äskel      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Castanea equina, Castanea folio multifido, Hippocastanum, Hippocastanum vulgare     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Castanea equina, Castanea folio multifido, Esculus, Esculus floribus heptandris, Hippocastanum vulgare, hästkastanj     V   
Linné, C. von  1759.  Arboretum svecicum.    hästkastanie     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    vanlig hestekastanje      
Läkemedelsverket  2003-.  Godkännandelista (naturläkemedel).        V   
Läkemedelsverket (eds.)  2016.  Ämnesguiden - läkemedel eller inte?        A V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's Plant-Book. A Portable Dictionary of Plants, their Classification and Uses.  3:e uppl    horse-chestnut      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    hästkastanj      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    hästkastanie, hästkastanj      
Retzius, A.J.  1798.  Berättelse om de Försök som blivit gjorda med åtskilliga utländska Träd och Buskarter.    hästkastanie     V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Castanea equina, Castanea folio multifido, Esculus, Esculus floribus heptandris, Hippocastanum vulgare     T   
Samuelsson, G.  1999.  Drugs of Natural Origin.  4:e uppl      aesculetin, aesculin   A P V   
Shenet  1997-.  Växter och djur. A-Ö.      aesculin    
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    horse-chestnut      
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.  [Hippocastanum vulgare]       V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    vanlig hestekastanje      
Thunberg, C. P.  1820.  Om utländske träd, buskar och blomsterväxter, som kunna tåla svenska klimatet.        O V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Trädgårdshuset  2006.  Sortimentlista 2006.        V