Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Art   ^ Skud-nr: 12630
Phalaris arundinacea  L.    
rörflen

Betoning: arundinacea

Synonymer och övriga botaniska namn
Baldingera arundinacea  (L.) Dumort.   
Digraphis arundinacea  (L.) Trin.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig stråväxt
Användning:  prydnad, energigröda och foderväxt ute
Utbredning:  Europa (Sverige), N Asien, Kanada, USA

Närmast lägre ranger [16] Kopplade referenser [37]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    rörflen      
Bioenergiportalen (eds.)  2008.  Energigräs.        A V   
Bolin, P.  1928.  De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning.  2:e uppl    flengräs, rörflen     A V   
Bolin, P.  1928.  De svenska gräsen. Deras botaniska karaktärer samt deras praktiska värde och användning.  2:e uppl [Baldingera arundinacea]       V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    reed Canary-grass      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Gramen arundinaceum majus, Gramen arundincaeum spica multiplici, stort röörgräs      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.  [Digraphis arundinacea]   flen, flengräs, fäck, rörflen, rörflok, rörfläck     V   
GROs Plantskolesektion (eds.)  2002.  Svenskt Plantskolesortiment - lista från GROs artikeldatabas för svenska plantskoleväxter.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.  [Baldingera arundinaceaDigraphis arundinacea]       V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    ruokohelpi      
Isgrannatorps Trädgård  2005.  Sortimentlista.        V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    rørgræs      
Juel, H.O.  1936.  Joachim Burser's Hortus Siccus.    Gramen aquaticum paniculatum latifolium, Gramen arundinaceum majus, Gramen arundincaeum spica multiplici, Gramen harundinaceum paniculatum      
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Baldingera arundinaceaDigraphis arundinacea]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.  [Baldingera arundinacea]   rörflen     V   
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    rörflen      
Lilja, N.  1839.  Flora öfver Sveriges odlade vexter.  [Digraphis arundinacea]       V   
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.  [Digraphis arundinacea]       V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.  [Digraphis arundinacea]   vanlig rörflen     V   
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    rörflen     A V   
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    rörflen      
Lyhagen, R.  1991.  Några glimtar från 100 års utsädesförening.        A V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    reed Canary grass      
Nathorst, A.G.  1904.  Svenska Växtnamn.  [Baldingera arundinacea]       V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Baldingera arundinacea]   rörflen     V   
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Peterson, B.  1948.  Hortus Christinedal. En botanisk trädgård i Göteborg under 1700-talet.        V   
Peterson, B.  1949.  Odlade växter i halländska trädgårdar under 1700-talet.        V   
Peterson, B.  1949.  Odlade växter i halländska trädgårdar under 1700-talet.  [Baldingera arundinacea]       V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    fläck, rörflen     A V   
Skånefrö  2004.  Lantbruk. Sortimentlista 2004.        V   
Statens Centrala Frökontrollanstalt (eds.)  1976.  Meddelande från Statens centrala frökontrollanstalt Nr: 51-1976 Redogörelse för verksamhetsåret vid SCF under tiden 1.7 1974 - 30.6 1975. Statsplomberade kvantiteter inom landet av olika sorter samt uppburna växtförädlingsavgifter.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    rörflen     V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        U   
Veg Tech (eds.)  2005.  Sortiment.        V   
Vem odlar vad?  1995.  Svenska perenna växter.  4:e uppl        V