Sök växtnamn:       Endast släkte

Asparagaceae

Art   ^ Skud-nr: 12048
Anthericum liliago  L.    
stor sandlilja

Betoning: liliago

Synonymer och övriga botaniska namn
Ornithogalum gramineum  Lam.  nom. illeg. 
Phalangium liliago  (L.) Schreb   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  prydnad ute
Utbredning:  Europa (Sverige) - Turkiet, NV Afrika
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (starkt hotad, EN)

Närmast lägre ranger [2] Kopplade referenser [44]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    stor sandlilja      
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.        A V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.  [Ornithogalum gramineum]       V   
Hylander, N.  1948.  Våra prydnadsväxters namn på svenska och latin.    stor sandlilja      
Impecta Handels  1999.  Frökatalog 1999.        V   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    ugrenet edderkopurt      
Johnson, M.  1937.  Handbok över vildflor.        V   
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    enkel sandlilja      
Lilja, N.  1842-43.  Handbok i de odlade vexternas flora och deras kultur. Häfte 1-2.        V   
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    klasesandlilja      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    liljehvitrik      
Lindblom, L.  2005.  Lindbloms Frö. Katalog 2005.        V   
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Phalangium non ramosum minus, Phalangium pulchris non ramosum     V   
Linné, C. von  1748.  Hortus upsaliensis.    Anthericum foliis planis caule simplicissimo, Phalangium non ramosum, Phalangium parvo flore non ramosum, Phalangium pulchris non ramosum     V   
Lorentzon, K.  1989.  Växtbeskrivningar.    stor sandlilja     V   
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    sandlilje      
Löwegren, G.  1876.  Handbok i svenska trädgårdsskötseln. 6. Blomsterodling på fritt land.  1:e uppl [Phalangium liliago]       V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    Saint Bernard's lily      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Müller, D.  1858.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Trädgårdskonst. Anvisning att anlägga och underhålla trädgårdar.  2:e uppl    sandlilja     V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    ogrenad sandlilja      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Perennagruppen (eds.)  2006.  Vem odlar vad. Plantskolesortiment. Lista från Perennagruppens artikeldatabas.        V   
Peterson, B.  1948.  Hortus Christinedal. En botanisk trädgård i Göteborg under 1700-talet.  [Phalangium liliago]       V   
Rara Växter (eds.)  1999.  Rara Växters postorderkatalog 1999.        V   
Richter, H.E.  1835.  Codex botanicus Linnaeus.    Anthericum foliis planis caule simplicissimo, Phalangium non ramosum, Phalangium parvo flore non ramosum, Phalangium pulchris non ramosum     T   
Rosquist, G. & al.  2018.  Bevarande av akut hotade kärlväxter.        E V   
Rudbeck, O.  1685.  Hortus Botanicus variis exoticis indigenisque plantis instructus curante Olao Rudbeckio.    Phalangium non ramosum     V   
Räty, E. & Alanko, P.  2004.  Viljelykasvien nimistö (Kulturväxternas namn).    tähkähietalilja      
Sosef, M.S.M. & al.  1987.  Catalogue of the herbaria of Anthoni Gaymans (± 1630-1680) and a comparation with the plant-collection of the Leiden Horteus Botanicus in 1668.    Phalangium non ramosum     T   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (eds.)  2006-.  World Check List of Selected Plant Families.  [Ornithogalum gramineumPhalangium liliago]       T   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    sandlilje      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wittrock, V.B. & Juel, H.O.  1891.  Catalogus Plantarum perennum bienniumque in Horto Botanico Bergiano annis 1890 et 1891 sub dio cultarum.        V   
Zetas (eds.)  2004.  Zetas, finsmakarens trädgård. Plantskolekatalog.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V