Sök växtnamn:       Endast släkte

Caryophyllaceae

Art   ^ Skud-nr: 11632
Agrostemma githago  L.    
klätt

Betoning: githago

Synonymer och övriga botaniska namn
Agrostemma nicaeense  Roth   
Lychnis githago  (L.) Scop.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  prydnad ute, medicinalväxt
Utbredning:  Eurasien (Sverige), N Afrika
Kommentar:  åkerogräs förr; rödlistad (akut hotad, CR)

Närmast lägre ranger [2] Kopplade referenser [44]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    klätt, åkerklätt      
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    klätt     A V   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    corncockle      
Catalogue of Life (eds.)  2016.  The 2016 Annual Checklist.  [Agrostemma nicaeense]       T   
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    corn cockle      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    bondnegliker, Githago, kornroser, Lychnis arvensis, Nigellastrum, Pseudomelanthium, rödh klint, rödh kornbloma      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    klint, kornblomma, kornros, rödklint, åkerklint      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    dudherkorn, dudra korn, dudrækorn, klint, klinta, klintæ, klintir, klinttæ, Lolium, Nigella     A   
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    åkerklätt      
Griffiths, M.  1994.  Index of Garden Plants.    corn-cockle      
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    åkerklätt      
Hylander, N. et al.  1977.  Våra kulturväxters namn på svenska och latin.  3:e uppl    åkerklätt      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    aurankukka      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I K   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig klinte      
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.        T U   
Juel, H.O.  1936.  Joachim Burser's Hortus Siccus.    Lychnis segetum major, Pseudomelanthium      
Jörlin, E.  .  Hortus Floridus Lundensis sistens Plantas florentes in Horto Botanico Lundensis, anno 1769.        V   
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Lychnis githago]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    kornklätt      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    åkerklätt      
Larsson, I.  2009.  Millefolium, rölika och näsegräs. Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition.    dudhra korn, dudra korn, klinta, klinte, klinter, klintir, Lolium, Nigella      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    klinte      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    åkerklätt      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    klint, klätt, slätt      
Lund, O., Thorsrud, A. & Castberg, K.S. (eds.)  1960-1963.  Norsk Hagebruksleksikon.    klinte      
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    klätt      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    rödklint, rödklätt, svartklätt, åkerklätt, åkerros      
Peterson, B.  1948.  Hortus Christinedal. En botanisk trädgård i Göteborg under 1700-talet.  [Agrostemma nicaeense]       T V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    klint, klätt, röd klint, slätt, svart klint      
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Agrostema, klint, klätt      
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    corncockle      
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        A O V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    klinte      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.        V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.  [Lychnis githago]       V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Lychnis githago]       V