Sök växtnamn:       Endast släkte

Orobanchaceae

Art   ^ Skud-nr: 88898
Pedicularis sylvatica  L.    
granspira

Betoning: sylvatica

Synonymer och övriga botaniska namn
Pedicularis silvatica  ortogr. var.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  två- till flerårig ört, halvparasit
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  Europa (Sverige), Newfoundland
Kommentar:  rödlistad (nära hotad, NT)

Kopplade referenser [19]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Anderberg, A. & Anderberg, A.-L.  2007-.  Den virtuella floran.        I U   
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    lousewort      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    lousewort      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.  [Pedicularis silvatica]   granfrier, grangräs, granvarg, granört, skogsfrier     V   
Hultén, E. & Fries, M.  1986.  Atlas of North European Vascular Plants North of the Tropic of Cancer.        T U   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    granspira      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    mångstjälkig spira      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    skogsspira      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    skogsstaf      
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    ängsspira      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    granspira      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    skogsspira      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    grangräs, granört      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.  [Pedicularis silvatica]       V