Sök växtnamn:       Endast släkte

Ranunculaceae

Art   ^ Skud-nr: 88734
Ranunculus hederaceus  L.    
murgrönsmöja

Betoning: hederaceus

Synonymer och övriga botaniska namn
Batrachium hederaceum  (L.) Gray   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ett- till tvåårig ört
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  V och VC Europa (Sverige), Newfoundland, Ö USA
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (starkt hotad, EN)

Kopplade referenser [20]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    ivy-leaved crowfoot      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    ivy-leaved crowfoot      
Flora of North America Editorial Committee (eds.)  1997.  Flora of North America North of Mexico. Vol. 3: Magnoliophyta: Magnoliidae and Hamamelidae.        T U   
Fries, E. & Müller, D.  1856.  Index seminum e messe anni 1855 ab Horto Upsaliensi oblatorum.        V   
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.    murgrönsmöja     T U   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    murgrönsmöja      
Kerguélen, M.  1998-.  Index Synonymique de la Flore de France (INRA).  [Batrachium hederaceum]       T   
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    dyranunkel      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    leirsoleie      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    hederranunkel      
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl [Batrachium hederaceum]   murgrönsnate     V   
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.  [Batrachium hederaceum]       V   
Stace, C. A.  1997.  New Flora of the British Isles.  2:e uppl    ivy-leaved crowfoot      
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tutin, T.G. et al. (eds.)  1964-1980.  Flora Europaea.        T U   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U