Sök växtnamn:       Endast släkte

Polygonaceae

Art   ^ Skud-nr: 88324
Rumex hydrolapathum  Huds.    
vattenskräppa

Betoning: hydrolapathum

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  vattenparti ute
Utbredning:  Europa (Sverige) - N Iran

Kopplade referenser [18]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    water dock      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    hwass hästesyra, Hydrolapathum magnum, Lapathum acutum, Lapathum acutum sive acutifolium, måresyra, stor spissbladat skräppa      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    water dock      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    guulskreppo, hästesyra, Lapathum acutum, Oxylapathum, spess-skreppo      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    dynaskräppa, vattensyra      
Fries, E.  1859.  Semina selecta e messe anni 1858 ab Horto Upsaliensi oblata.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    isohierakka      
Jonsell, B. (eds.)  2000.  Flora Nordica 1.        T U   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    vattenskräppa      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    sjöskräppa      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    kjempehøymole      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vattenskräppa      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    vattenskräppa      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    wattenskräppa     A V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    hestsyra, Lapathum acutum, Oxylapathum      
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    kjempehøymole      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V