Sök växtnamn:       Endast släkte

Juncaceae

Art   ^ Skud-nr: 88266
Juncus bufonius  L.    
vägtåg

Betoning: bufonius

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig stråväxt
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  nästan kosmopolitisk (Sverige)

Kopplade referenser [23]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    toad rush      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Gramen bufonium, Gramen flandrorum, Gramen nemorosum cauliculus paleaceus, grodegräs, paddegräs, tossegräs      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Gramen junceum bufonium, paddegräs      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    kryptåg      
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    kryptåg      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    konnanvihvilä      
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    tudsesiv      
Juel, H.O.  1936.  Joachim Burser's Hortus Siccus.    Gramen nemorosum cauliculus paleaceus      
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    vägtåg      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    paddtåg      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    vägtåg      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    borsttåg      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    kryptåg      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    kryptåg      
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    toad rush      
Moe, N.G.  1881.  Om alp-, skogs-, kärr- och vattenväxters odling i Kristiania Botaniska Trädgård.        O V   
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    kryptåg      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Gramen junceum, Holosteum, krypgräs, kryptåg      
The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew (eds.)  2006-.  World Check List of Selected Plant Families.        T U   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    paddesev      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V