Sök växtnamn:       Endast släkte

Caryophyllaceae

Art   ^ Skud-nr: 80998
Silene dichotoma  Ehrh.    
gaffelglim

Betoning: dichotoma

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ett- till tvåårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar)
Utbredning:  Ö och SÖ Europa
Kommentar:  fridlyst i hela landet

Kopplade referenser [16]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    forked catchfly      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    forked catchfly      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    hankakohokki      
Ighe, I. & Åberg, E.  1962.  Ogräs på åkern.        I V   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    gaffellimurt      
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.        T U   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    gaffelglim      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    åkerglim      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    gaffelglim      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    gaffelsmelle      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    klyneglim      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    klynneglim      
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Thunberg, C.P.  1826.  Horti Upsaliensis plantae cultae ab initio saeculi. Pars 1-9.        V