Sök växtnamn:       Endast släkte

Rubiaceae

Art   ^ Skud-nr: 80981
Sherardia arvensis  L.    
åkermadd

Betoning: arvensis

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar)
Utbredning:  Europa (Sverige) - Iran
Kommentar:  rödlistad (starkt hotad, EN)

Kopplade referenser [26]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    field madder      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    field madder      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    blåmadra, åkermadd      
Hultén, E.  1971.  Atlas över växternas utbredning i Norden.  2:e uppl    blåmadra      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    sinimatara      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig blåstjerne      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    åkermadd      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    vanlig madd      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    åkermadd      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1883.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer.  1:e uppl    åkermadd      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vanlig kransmåra      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    scherardsört     A V   
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    blåmadra, åkermadd      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    sherardsört      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    blåmadra      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    blåmadra, madd, sherardsört      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    sherardsört      
Rosquist, G. & al.  2018.  Bevarande av akut hotade kärlväxter.        E V   
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U   
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.    blåmadra, åkermadd     V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.        V