Sök växtnamn:       Endast släkte

Caryophyllaceae

Art   ^ Skud-nr: 80976
Holosteum umbellatum  L.    
fågelarv

Betoning: umbellatum

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  specialsamlingar (allmogeåkrar)
Utbredning:  Europa (Sverige), Medelhavsområdet
Kommentar:  rödlistad (sårbar, VU)

Kopplade referenser [15]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
African Plant Database (eds.)  2007-.  African Plant Database.        U   
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    jagged chickweed      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    fogelarf      
Fries, E.  1853.  Delectus seminum Horti Upsaliensis 1852.        V   
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.        T   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    fågelarv      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    fågelarf      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    tidig sandnarf      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    fågelarv      
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    sandarv      
Svensson, R., Wigren-Svensson, M. & Ingelög, T.  1993.  Hotade åkerogräs. Biologi och bevarande i Allmogeåkrar.        V   
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tutin, T.G. & al. (eds.)  1993.  Flora Europaea.  2:e uppl        T U