Sök växtnamn:       Endast släkte

Fabaceae

Art   ^ Skud-nr: 80948
Astragalus arenarius  L.    
sandvedel

Betoning: arenarius

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  N, C och Ö Europa (Sverige)
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (starkt hotad, EN)

Kopplade referenser [15]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botaniska trädgården i Uppsala (eds.)  2008-.  Veckans växt.        I V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    hietakurjenherne      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I O V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    sandvedel      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    sandvedel      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    sandvedel      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    sandkloärter      
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    sandkloërt      
Lindman, C.A.M.  1918.  Svensk fanerogamflora.    sandkloärt      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    sandkloärt      
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.    sandkloärt     V   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
USDA, ARS, National Genetic Resources Program (eds.)  2002-.  Germplasm Resources Information Network (GRIN) - GRIN Taxonomy for Plants.        T U   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V