Sök växtnamn:       Endast släkte

Caryophyllaceae

Art   ^ Skud-nr: 72820
Stellaria media  (L.) Vill.    
våtarv

Betoning: media

Synonymer och övriga botaniska namn
Alsine media  L.   

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  ettårig ört
Användning:  färg- (textil) och medicinalväxt ute m m
Utbredning:  nästan kosmopolitisk (Sverige)
Kommentar:  ogräs

Kopplade referenser [45]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.    vassarv     A V   
Bierkander, C.  1774.  Biens flora eller Undervisning, i naturlig ordning författad, om de Träd och Örter, af hvilka Bien hämta Honung och Vax.  [Alsine media]       V   
Bolin, P.  1933.  Åkerogräsen och deras bekämpande.        I V   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    common chickweed      
Bromelius, O.  1694.  Chloris Gothica.    Alsine media, Alsine minor, Alsine vulgaris sive morsus galinae, hönsebet, medelmåttigt hönsegräs      
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.    vannare, våtarv      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    common chickweed      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Alsine, foglegrääs, Hippia minor, hönsebett, hönsegrääs, jordarfwe, Morsus gallinae      
Fries, E.  1880.  Kritisk ordbok öfver Svenska Växtnamnen.    mire, nata, vannarv, våtarv      
Fries, T.M.  1904.  Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden.    arffua, arfwa, arve, arwe      
Ginsburg, G.  2009.  Ogräs. Känn igen och ta bort.        I V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    pihatähtimö      
Ighe, I. & Åberg, E.  1962.  Ogräs på åkern.        I V   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    almindelig fuglegræs      
Jonsell, B. (eds.)  2001.  Flora Nordica 2.        T U   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    våtarv      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    våtarf, åkerstjärnarf      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    våtarf      
Kungliga Lantbrukstyrelsen (eds.)  1932.  Normalförteckning över svenska växtnamn utgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen.  2:e uppl    våtarv      
Lid, J. & Lid, D.T.  2005.  Norsk flora.  7:e uppl    vassarve      
Lilja, N.  1870.  Skånes flora, innefattande Skånes vilda och odlade växter.    vannare      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.  [Alsine media]   våtnarf     V   
Linné, C. von  1755.  Flora Svecica.  2:e uppl    Alsine media, Alsine minor      
Linné, C. von  1745.  Flora Svecica.    nate, vassarv, vattnarv, våtarv      
Lundgren, A.-G.  1983.  Färg ur naturen. Färgning av ullgarn med växter, lavar och svampar.        A V   
Lundström, E.  1917.  Ätliga vilda växter. En dyrtidsbok.    vassarv, våtarv, våtnarv     A V   
Mabberley, D. J.  2008.  Mabberley's plant-book. A portable dictionary of plants, their classification and uses.  3:e uppl    common chickweed      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    nata, våtarv      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.  [Alsine media]       T   
Nyman, C.F.  1867, 1868.  Utkast till svenska växternas naturhistoria. Vol. 1-2.    fetgräs, fågelgräs, narv, narvgräs, nate, svingräs, vattennarv, våtnarv      
Palmberg, J.  1684.  Serta florea svecana eller swenske örtekrantz.    Alsine, Alsine media, Alsine minor, hönsegräs, hönsemate, Morsus gallinae, wåt arfwe      
Phillips, R. & Foy, N.  1990.  Herbs.    chickweed      
Podlech, D.  1989.  Medicinalväxter.        A V   
Retzius, A.J.  1806.  Flora oeconomica sveciae.  [Alsine media]   fetgräs, narf, narfgräs, narwe, nate, swingräs, wassarf, wattarf, wåtarf     A V   
Schéele, C. von  1907.  Nyttiga växter. II. Färgväxter.        A V   
Serenius, J.  1757.  Herbale Anglo Svethico Latinum - Botaniskt Register eller Förtekning på de allmännaste Örter i Swerike och England.    Alsine media, hönsebett, medelmåttigt hönsegräs      
Svenska Akademien  1979.  Ordlista över svenska språket.  10:e uppl    nata      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.  [Alsine media]       V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A V   
Vallin, H.  1965.  Botaniska trädgården inom Fredriksdals friluftsmuseum.        V   
Wedholm Pallas, A. & Laser Reuterswärd, A.  2011.  Kosttillskott som säljs via Internet - en studie av hur kraven i lagstiftningen uppfylls.        A P V   
Wittrock, V.B.  1908.  Om jordens allmännast utbredda fanerogam, Sveriges ymnigast vinterblommande och mest namnrika växt.        K   
Wittrock, V.B.  1918.  Anteckningar om nordiska namn (svenska, norska, danska, färöiska, isländska, finska och lapska) på Stellaria media (L.) Cyr.        K   
von Hofsten, G.  1955.  Trädgårdens ogräs.    taggen, våtarv     V   
Zetterstedt, J.W.  1838.  Conspectus plantarum in Horto Botanico et Plantatione Universitatis Lundensis. Praecipue annis 1834-1837 obviarum.  [Alsine media]       V