Sök växtnamn:       Endast släkte

Hygrophoraceae

Art   ^ Skud-nr: 72293
Hygrocybe punicea  (Fr.) P.Kumm.    
scharlakansvaxing

Betoning: punicea

Synonymer och övriga botaniska namn
Hygrophorus puniceus  (Fr.) Fr.   

+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  skivling
Användning:  matsvamp, även färgsvamp (textil)
Utbredning:  nordligt tempererade områden (Sverige)

Kopplade referenser [18]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Ahlberg, G.  2001.  Växtfärgning.        A V   
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.  [Hygrophorus puniceus]   scharlakansröd vaxskivling     A V   
Holmberg, P. & Marklund, H.  1999.  Nya svampboken.  2:e uppl        A I V   
Høiland, K. & Ryvarden, L.  1984.  Norsk matsopp.    skarlagenvokssopp      
Ingelström, E.  1940.  Svampflora.  [Hygrophorus puniceus]   scharlakansröd vaxskivling     A V   
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1962.  Svensk flora för skolor II. Kryptogamer utom ormbunkväxter.  7:e uppl [Hygrophorus puniceus]       V   
Lange, M.  1981.  Soppflora.  4:e uppl    skarlagenvokssopp      
Livsmedelsverket  2007.  Lämpliga matsvampar.        A V   
Lundqvist, N. & Persson, O.  1987.  Svenska svampnamn.    scharlakansvaxing      
Naturvårdsverket (eds.)  2011.  Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1. Silikatgräsmarker. Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ .        E   
Nilsson, S., Persson, O. & Mossberg, B.  1981.  Svampar i naturen.    scharlakansröd vaxskivling     A I V   
Nylén, B.  2007.  Våra matsvampar.  2:e uppl        A I V   
Royal Botanic Gardens Kew (eds.)  2004-.  Index Fungorum.        T   
Royal Botanic Gardens Kew (eds.)  2004-.  Index Fungorum.  [Hygrophorus puniceus]       T   
Salo, P., Niemelä, T., Salo-Nummela, U. & Ohenoja, E. (eds.)  2005.  Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus.    punikkivahakas      
Statens livsmedelsverk  1973.  Statens livsmedelsverks kungörelse om bär, frukt, grönsaker, rotfrukter och svamp: Förteckning över svamparter tillåtna i blandsvampsprodukt.        A   
Statens livsmedelsverk  1973.  Statens livsmedelsverks kungörelse om bär, frukt, grönsaker, rotfrukter och svamp: Förteckning över svamparter tillåtna i blandsvampsprodukt.  [Hygrophorus puniceus]       V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    skarlagenrau vokssopp