Sök växtnamn:       Endast släkte

Familj   ^ Skud-nr: 72207
Fomitopsidaceae      
klibbtickefamiljen

Närmast lägre ranger [10] Kopplade referenser [2]

Fullständigt namn    Auktor    Svenskt namn
Antrodia    P.Karst.     
Daedalea    Pers.    korkmusslingssläktet
Fomitopsis    P.Karst.    klibbtickesläktet
Ischnoderma    P.Karst.    sottickesläktet
Laetiporus    Murrill    svaveltickesläktet
Laricifomes    Kotl. & Pouzar     
Phaeolus    (Pat.) Pat.    grovtickesläktet
Piptoporus    P.Karst.    björktickesläktet
Pycnoporellus    Murrill    brandtickesläktet
Wolfiporia    Ryvarden & Gilb.    kokostickesläktet