Sök växtnamn:       Endast släkte

Poaceae

Grupp   ^ Skud-nr: 71616
Oryza sativa Japonica-Gruppen      
japonicaris


Synonymer och övriga botaniska namn
Oryza sativa ssp. japonica  Kato   


Egenskaper
Livsform:  ettårig stråväxt
Användning:  stråsäd import
Kommentar:  Klassificeras ibland som en ekogeografisk ras. Rund- och mellankorniga sorter.

Kopplade referenser [4]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
EurLex  1996.  Kommissionens förordning (EG) nr 1373/96 av den 16 juli 1996 om övergångsåtgärder rörande den särskilda ordningen för import av ris enligt förordningarna (EEG) nr 2942/73, (EEG) nr 999/90 och (EEG) nr 862/91 för att genomföra det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan.    japonicaris      
Europeiska Gemenskapernas Kommission (eds.)  2000.  Föslag Rådets Förordning om den gemensamma organisationen av marknaden för ris.    japonicaris      
Hanelt, P. et al. (eds.)  2001.  Mansfeld's Encyclopedia of Agricultural and Horticultural crops.        T   
Purseglove, J. W.  1976-1977.  Tropical crops. Vol. 1-2.  [Oryza sativa ssp. japonica]       T