Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Art   ^ Skud-nr: 70457
Sorbus teodori  Liljef.    
avarönn

Betoning: teodori

+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  träd
Användning:  specialsamlingar ute
Utbredning:  Gotland
Kommentar:  fridlyst enligt Artskyddsförordningen; rödlistad (sårbar, VU)

Kopplade referenser [13]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Blomqvist, S.  1973.  Arboretum Valls Hage, Silvanum.        V   
Ericsson, S.  2011.  Sorbus teodori (errata version published in 2017). The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T162103A118188791.        E   
Hedrén, M.  1994.  En population av avarönn, Sorbus teodori, på östra Gotland.        T   
Hylander, N.  1955.  Träd och buskar i Uppsala. Några anteckningar, gjorda hösten 1954.        V   
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    teodorinpihlaja      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E I   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    avarönn      
Karlsson, T.  2002.  Nyheter i den svenska kärlväxtfloran II. Korsblommiga - flockblommiga.        T   
Levin, J., Fay, M.F., Pellicer, J. & Hedrén, M.  2018.  Multiple independent origins of intermediate species between Sorbus aucuparia and S. hybrida (Rosaceae) in the Baltic region.        T U   
Liljefors, A.  1953.  Studies on propagation, embryology and pollination in Sorbus.        T   
Royal Horticultural Society (eds.)  2005-.  The International Orchid Register.        V   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A