Sök växtnamn:       Endast släkte

Rosaceae

Sort   ^ Skud-nr: 70069
Malus domestica vit vinterkalvill ('Calville Blanche d'Hiver')      


Kommentar  som Hvit vintercalvill i Eneroth 1877, i Eneroth 1896 och Åhlén 1903 som Hvit vinterkalvill. Som Hvita Vinter-Calviller i Laurell 1841.

Synonymer och övriga botaniska namn
Malus domestica 'Calville Blanche d'Automne'     
Malus domestica 'Calville Blanche d'Hiver'      [Accepterat namn]
Malus domestica 'Vit Calville'  Wallin 1869   

Kopplade referenser [14]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B.  2016.  Svenskodlade äppelsorter ej upptagna i Nilsson 1987, utställda i Göteborgs botaniska trädgården 1980 - 2016.        V   
Arnman, P. A.  1897.  Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter.        V   
Dahlberg, G. & Johansson, I.  1941.  Svenskt Lantbrukslexikon.        V   
Eneroth, O.  1896.  Handbok i svensk pomologi. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 2. Äpplen.        V   
Fleischer, E.  1797.  Trädgårds-Bok.  2:e uppl [Malus domestica 'Calville Blanche d'Automne']       V   
Hogg, R.  1859.  The Apple and its Varieties: being a history and description of the varieties of apples cultivated in the gardens and orchards of Great Britain.  [Malus domestica 'Calville Blanche d'Hiver']       T   
Knoop, J.H.  1758.  Pomologia - dat is Beschryvingen en Afbeeldingen van de beste sorten van Appels en Peeren.  [Malus domestica 'Calville Blanche d'Hiver']       T   
Leroy, A. (eds.)  1873.  Dictionnaire de pommologie, Tommes 3-4. Pommes A-L, M-Z.        T   
Leroy, A. (eds.)  1873.  Dictionnaire de pommologie, Tommes 3-4. Pommes A-L, M-Z.  [Malus domestica 'Calville Blanche d'Automne']       T   
Lundström, A.  1831.  Handbok i trädgårds-skötseln. Del 1. Köks-trädgården och frukt-trädgården.  1:e uppl [Malus domestica 'Calville Blanche d'Automne'Malus domestica 'Calville Blanche d'Hiver']       V   
Lundström, A.  1831.  Handbok i trädgårds-skötseln. Del 1. Köks-trädgården och frukt-trädgården.  1:e uppl [Malus domestica 'Calville Blanche d'Automne'Malus domestica 'Calville Blanche d'Hiver']       T V   
Mayer, J.   1801.  Pomona Franconica Description des Arbres Fruitiers au Jardin de la Cour.  [Malus domestica 'Calville Blanche d'Automne']       T   
Sonesson, N.  1930.  Handbok för trädgårdsodlare.  2:e uppl        V   
Wallin, C. J.  1869.  Priskurant på Träd, Buskar och Blomsterväxter m. m. som försäljas från Upsala Läns Trädskola hösten 1869 och våren 1870.  [Malus domestica 'Vit Calville']       V