Sök växtnamn:       Endast släkte

Fabaceae

Art   ^ Skud-nr: 6940
Lathyrus tuberosus  L.    
knölvial

Betoning: tuberosus

+ Förlinneanska namn
+ Synonyma och historiska svenska namn
+ Namn på andra språk

Egenskaper
Livsform:  flerårig ört
Användning:  rotfrukt ute förr
Utbredning:  SV, C och SÖ Europa, V och C Asien
Kommentar:  fridlyst i hela landet; rödlistad (sårbar, VU)

+ Produktnamn
Kopplade referenser [34]

Referens    Växtnamn    Produktnamn    Rollkoder
Aldén, B. et al.  1998.  Kulturväxtlexikon.    jordmöss, knölvial   ardacker    
Artdatabanken (eds.)  2015.  Rödlistade arter i Sverige 2015.        E   
Botanical Society of the British Isles (BSBI) (eds.)  2018-.  BSBI List of British & Irish Vascular Plants and Stoneworts.    tuberous pea      
Fitter, R., Fitter, A. & Blamey, M.  1974.  The wild flowers of Britain and Northern Europe.    tuberous pea      
Franck, J.  1659.  Speculum botanicum renovatum.    Chamaebalanus, jord castanier, jordfijkon, jordmandler, jordållon, Lathyris arvensis repens tuberosa, muserumper, Nuces terrae, Pseudoapios, Terrae glandes, åkerållon      
Garms, H.  1972.  Naturboken. Växter och djur i Europa.    knölvial      
Holzhausen, A.  1938.  Svenskt Trädgårdslexikon.        V   
Hylander, N. et al.  1977.  Våra kulturväxters namn på svenska och latin.  3:e uppl    ardacker, knölvial      
Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. , Uotila, P. (eds.)  1998.  Retkeilykasvio.  4:e uppl    mukulanätkelmä      
Ingelög, T. & al. (eds.)  1993.  Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter.        E   
Jens, A. H., Arnklit, F. & Jensen, J.  2003.  Anbefalede plantenavne.    knoldfladbælg      
Juel, H.O.  1919.  Hortus Linnaeanus; an enumeration of plants cultivated in the Botanical garden of Upsala during the Linnean period.        V   
Karlsson, T.  1998.  Förteckning över svenska kärlväxter.    knölvial      
Kindberg, N.C.  1905.  Svenska namn på våra inhemska växter.    knölvial      
Kongliga Landtbruksstyrelsen (eds.)  1894.  Normalförteckning öfver svenska växtnamn.    knölvial      
Krok, T.O.B.N. & Almquist, S.  1935.  Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer och ormbunkväxter.  22:e uppl    knölvial   ardacker   V   
Laurell, L.J.  1841.  Handbok i svenska trädgårds- och blomsterskötseln.    ardacker      
Liljeblad, S.  1792.  Utkast till en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetekn och nytta.    holländska ardackers     A V   
Liljeblad, S.  1798.  Utkast til en svensk flora eller afhandling om svenska växternas väsendteliga kännetecken och nytta.  2:e uppl    ardacker-latyr      
Linné, C. von  1731.  Adonis uplandicus sive Hortus uplandicus.    Apios, Lathyrus arvensis, Lathyrus arvensis radice tuberosa repente, Lathyrus arvensis repens tuberosus, Pseudo-Apios     V   
Linné, C. von  1760.  Macellum olitorium.    jordmöss     A V   
Martinsson, K. & Ryman, S.  2007.  Hortus Rudbeckianus. An enumeration of plants cultivated in the Botanical Garden of Uppsala University during the Rudbeckian period 1655-1702.        V   
Müller, D.  1886-88.  Trädgårdsskötsel. Del 1. Inledning & Frukt- och köksväxt-odling.  3:e uppl    ardacker, jordmöss      
Nathorst, A.G.  1905.  Svenska växtnamn.  2:e uppl    knölvial      
Natural History Museum, London (eds.)  2005-.  Linnaean Plant Names Database.        T   
Peterson, B.  1948.  Hortus Christinedal. En botanisk trädgård i Göteborg under 1700-talet.        V   
Skoge, G.H.  1773.  Om Jord-nötters plantering och nytta.        O V   
Skytte, C.B.  1773.  Ytterligare anmärkningar om Jord-nötters, jämte några påminnelser om Jordpärons nytta i matredning.        A V   
Svensk författningssamling (eds.)  2007.  Artskyddsförordning; utfärdad den 8 november 2007.        A   
Svensson, P.  1893.  Flora över Sveriges kulturväxter.    jordnötter, knölvicker     V   
Thorsrud, A. & Reisaeter, O.  1948.  Norske Plantenavn.    jordskolm      
Thunberg, C.P.  1803-1811.  Horti Upsaliensis plantae cultae 1780-1800. Pars I-VII.        V   
Tunon, H. & al. (eds.)  2005.  Människan och floran. Etnobiologi i Sverige 2.        A V   
Törje, A.  1938.  Växtförteckning. II. Örtartade växter.    knölvial     V